Wijk 3 - Diakenen

Diakenen bevorderen de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar én bij de samenleving. In onze gemeente bieden diakenen onder andere hulp bij praktische en financiële problemen. Ook organiseren zij activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Verder zijn de diakenen betrokken bij inzameling van het collectegeld tijdens de kerkdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diakenen maken – net als de wijkpredikant en ouderlingen – deel uit van de wijkkerkenraad.  

M. (Menno) van de Burgt

Diaken BLOK 1, 3 en 4

0342 - 40 18 46
m.burgt67@gmail.com

vacature

Diaken BLOK 5, 8 en 11

telefoonnummer
e-mailadres

W. (Willem) Pater

Diaken BLOK 6, 7 en 9

06 - 10 26 68 90
wpater@solcon.nl

A. (Alfred) van den Brink

Diaken BLOK 2, 10 en 12

0342 - 49 09 78
alfredvandenbrink@hetnet.nl

H. (Hendri) Meinen

Jeugddiaken

06 - 53 70 22 14
jeugddiakenmeinen@outlook.com

M. (Melis) de Vries

Voorzitter van het College van Diakenen

0342 - 41 51 33
voorzitter.diaconie@hervormdbarneveld.nl