Wijk 3 - Diakenen

Diakenen bevorderen de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar én bij de samenleving. In onze gemeente bieden diakenen onder andere hulp bij praktische en financiële problemen. Ook organiseren zij activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Verder zijn de diakenen betrokken bij inzameling van het collectegeld tijdens de kerkdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diakenen maken – net als de wijkpredikant en ouderlingen – deel uit van de wijkkerkenraad.  

M. (Menno) van de Burgt

Diaken BLOK 1, 3 en 4

0342 - 40 18 46
m.burgt67@gmail.com

E.F. (Erik) van Walsum

Diaken BLOK 5, 8 en 11

diakenwijk3erik@outlook.com

W. (Willem) Pater

Diaken BLOK 6, 7 en 9

06 - 10 26 68 90
wpater@solcon.nl

A. (Aart) Roelofsen

Diaken BLOK 2, 10 en 12

0342 - 41 78 90
roelofsenaart@gmail.com

J. (Jacob) Voorsluijs

Jeugddiaken

0342 - 43 40 98
jeugddiakenvoorsluijs@gmail.com

M. (Melis) de Vries

Voorzitter van het College van Diakenen

0342 - 41 51 33
melisdevries@gmail.com