Wijk 2 - Predikant en kerkelijk werker

De wijkpredikant - ds. Molenaar - speelt een grote rol bij pastorale zaken, bijvoorbeeld bij verdrietige momenten rondom ziekbed en overlijden. Ook bij mooie gebeurtenissen, zoals de doop van je kind of een huwelijk, is hij betrokken. Je wijkpredikant stelt het op prijs als je hem op de hoogte brengt van deze gebeurtenissen. 

Ds. P. Molenaar

Predikant

Van Houtenlaan 1, 3771 CT Barneveld
0342 - 43 58 59
predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl

Ds. P. de Jager

BIJSTAND IN HET PASTORAAT

Van Wijnbergenlaan 24, 3771 JH  Barneveld.
0342 - 84 61 29 / 06 - 46 01 37 39