Wijk 2 - Diakenen

Diakenen bevorderen de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar én bij de samenleving. In onze gemeente bieden diakenen onder andere hulp bij praktische en financiële problemen. Ook organiseren zij activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Verder zijn de diakenen betrokken bij inzameling van het collectegeld tijdens de kerkdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diakenen maken – net als de wijkpredikant en ouderlingen – deel uit van de wijkkerkenraad.  

G. (Gert) Bloemendal

diaken

06 - 81 56 11 73
gertbloemendal63@gmail.com 

Paul de Jong

diaken

06 - 55 27 67 54
pjong@live.nl

W. (Willem) Schakel

diaken

06 - 22 60 87 88
willemschakel@upcmail.nl

A.J. (Aart) Elzerman

diaken

06 - 54 73 54 96
ajelzerman@gmail.com

G.W. (Gijs) van Veldhuizen

diaken

06 - 53 20 53 73
gijs@vejab.nl

A.J. (Arjan) van Egdom

jeugddiaken

06 - 36 13 40 65
jeugddiaken@outlook.com