Wijk 1 - Diakenen

Diakenen bevorderen de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar én bij de samenleving. In onze gemeente bieden diakenen onder andere hulp bij praktische en financiële problemen. Ook organiseren zij activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Verder zijn de diakenen betrokken bij inzameling van het collectegeld tijdens de kerkdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diakenen maken – net als de wijkpredikant en ouderlingen – deel uit van de wijkkerkenraad.

J.G. (Johan) Harthoorn

Diaken blok 3, 7 en 14

0342 - 41 95 57
harthoorn.wijk1@gmail.com

S.H. (Rico) Evers

Jeugddiaken  en blok 10, 11 en 15

06 51 37 57 52
jeugddiakenwijk1@outlook.com

H.G. (Herman) van Veldhuizen

Diaken blok 2

0342 - 41 80 59
hgvanveldhuizen@outlook.com

E. (Erik) van Veldhuizen

Diaken blok 5 en 8

0342 - 41 81 28
diakenevveldhuizen@gmail.com

John van den Top

Diaken blok 4, 6 en 9

06 83 44 13 62
vandentopjohn@gmail.com

 

B.(Bert) Huizinga

Diaken blok 1, 12 en 13

0342 - 22 65 51
b.huizinga@t-mobilethuis.nl