Wijk 1 - Diakenen

Diakenen bevorderen de betrokkenheid van gemeenteleden bij elkaar én bij de samenleving. In onze gemeente bieden diakenen onder andere hulp bij praktische en financiële problemen. Ook organiseren zij activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat. Verder zijn de diakenen betrokken bij inzameling van het collectegeld tijdens de kerkdienst en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Diakenen maken – net als de wijkpredikant en ouderlingen – deel uit van de wijkkerkenraad.

L. (Léon) Huijser

Diaken

0342 - 49 17 72
leonhuijser94@gmail.com

S.H. (Rico) Evers

Jeugddiaken

0342 - 41 32 36
r.evers79@live.nl

J. (John) van Kleeff

Diaken

0342 - 43 58 88
info@kluzo.nl

G. (Gerard) van de Krol

Diaken

0342 - 42 21 16
gerard.vandekrol@solcon.nl

N.A. (Nees) Bos

Diaken

0342 - 41 75 15
neesenjannybos@live.nl