Wijk 1 - Blokouderlingen

Iedere wijk is opgedeeld in blokken. Aan elk blok is een blokouderling toegewezen. Vaak werkt de blokouderling samen met een bezoekbroeder of –zuster. De blokouderling probeert iedere twee jaar een bezoek te brengen aan alle gemeenteleden uit zijn blok. Wil je graag vaker bezoek ontvangen, dan kun je de blokouderling hiervan op de hoogte stellen.

H. (Henco) van Zijtveld

Blokouderling

0342 - 45 19 28
havikhorst@hotmail.com

H. (Henk) van Roekel

Blokouderling

0342 - 45 00 25
h.v.roekel@solcon.nl

E. (Elibart) Gerritsen

Blokouderling

0342 - 71 20 38
info@elibart.nl

B. (Bert) Bokkers

Blokouderling

0342 - 45 14 96
bertenteunybokkers@gmail.com

M. (Martijn) Tessers

Blokouderling

0342 - 44 08 03
m.tessers@upcmail.nl

G.J. (Gert) Wallet

Blokouderling

0342 - 41 81 95
ouderlingwallet@outlook.com

L.D. (Leo) de Groot

Blokouderling

0342 - 41 79 86
l.d.degroot@solcon.nl

G.J.P. (Gerjan) Danhof

Blokouderling

06 11 26 02 71
gerjandanhof@hotmail.com

H.G. (Henk) van den Hazel

Blokouderling

06 51 27 25 98
hvdhazel@gmail.com

A.C.W. (Adrie) van Laar

Blokouderling

0342 - 49 03 67
adrievanlaar18@gmail.com

K. (Kunder) Gort

BLokOUDERLING

0342 - 84 22 18
kwgort@gmail.com

D. (Dick) Vink

Blokouderling

0342 - 49 29 46
d.b.vink@hetnet.nl

B. (Barthold) Groenendijk

BLOKOUDERLING

0342 - 43 04 64
barthold.groenendijk@kpnmail.nl

W. (Wiljan) Mulder

BLOKOUDERLING

0342 - 70 74 00

wiljanmulder@gmail.com