Studiekringen

In onze gemeente zijn verschillende studiekringen actief.

Studiekringen

Studiekring Theologie

Het komende seizoen is de studiekring Theologie gericht op een boek van de Engelse theoloog N.T. (Tom) Wright. Het boek heet: Paulus, een biografie. We hopen weer steeds op woensdagmorgen (10.00 tot 11.30) bijeen te komen in De Garve. Ds. Plug hoopt de kring te gaan leiden na het vertrek van ds. Van Rumpt.

Tom Wright is een vooraanstaand Anglicaans emeritus hoogleraar Nieuwe Testament. Wright verbindt wat we over de zendingsreizen van Paulus kunnen lezen in Handelingen met de brieven die Paulus schreef. “Zo helpt hij ons om de geschriften, gedachten en ideeën van de apostel op een vernieuwende manier te begrijpen”, aldus de uitgever. Dat klopt heel aardig. Het boek is heel leesbaar geschreven. Mooi om daarmee een seizoen bezig te zijn. De eerste bijeenkomst is gepland op 4 oktober. De andere data zijn: 25 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 20 maart en 10 april. We komen telkens in De Garve samen.

Bent u geïnteresseerd om ook een wat meer theologisch boek te bestuderen? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. We bestuderen een hoofdstuk van tevoren. Op de bijeenkomst wisselen we met elkaar van gedachten aan de hand van vragen die ds. Plug gemaakt heeft. De afgelopen seizoenen waren erg inspirerend. Het is mooi om je te verdiepen in christelijke thema’s die je op een verdiepende manier worden aangereikt.

Israël & onze gemeente

De werkgroep "Israël & onze gemeente" van de Hervormde gemeente te Barneveld stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en in de toekomst. Daarom wordt er een Israël-bijbelkring, cursussen en gemeenteavonden georganiseerd. In de agenda kunt deze activiteiten terugvinden.

Leeskring - alle wijken

In Barneveld is al vele jaren een leeskring actief. Per jaar komen we drie keer bij elkaar en bespreken we een boek. Daarbij wisselen we literatuur en theologie / filosofie af. 

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Kees van den Brink
E-mail: cvandenbrinkkerk@gmail.com

Contactpersoon: Christiaan Rentier, 
E-mail: c_rentier@hotmail.com