Studiekringen

In onze gemeente zijn verschillende studiekringen actief.

Studiekringen

Augustinuskring - Wijk 3

In Wijk 3 is er ook dit jaar op enkele woensdagochtenden een kring die speciaal bedoeld is voor hen die overdag tijd hebben. We denken dan met name aan de 65-plussers. Afgelopen jaar hebben we de levensloop van Tim Keller bestudeerd. Dit jaar willen we ons met Augustinus bezig houden. Via een ingewikkelde zoektocht vindt Augustinus in het Christendom toch de meest samenhangende leer over de grote geheimen van het leven. Dat maakt ons nieuwsgierig naar zijn bekering.

De kring begint om 10.00 uur in De Garve en het streven is dat deze rond 11.30 uur is afgelopen. De Augustinuskring komt bijeen op de woensdagen 20 februari en 27 maart 2019. U bent welkom!

Israël & onze gemeente

De werkgroep "Israël & onze gemeente" van de Hervormde gemeente te Barneveld stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en in de toekomst. Daarom wordt er een Israël-bijbelkring, cursussen en gemeenteavonden georganiseerd. In de agenda kunt deze activiteiten terugvinden.

Leeskring - alle wijken

In Barneveld is al vele jaren een leeskring actief. Per jaar komen we drie keer bij elkaar en bespreken we een boek. Daarbij wisselen we literatuur en theologie / filosofie af. 

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Kees van den Brink
E-mail: cvandenbrinkkerk@gmail.com

Contactpersoon: Christiaan Rentier, 
E-mail: c_rentier@hotmail.com