Studiekringen

In onze gemeente zijn verschillende studiekringen actief.

Studiekringen

Van de Beek kring - Wijk 3

In Wijk 3 is er ook dit jaar op enkele woensdagochtenden een kring die speciaal bedoeld is voor hen die overdag tijd hebben. We denken dan met name aan de 65-plussers. Afgelopen jaar hebben we stil gestaan bij de persoon en de theologie van Augustinus. Dit jaar willen we stil staan bij een theoloog die nog steeds zeer actief is en veel besproken. Hij schroomt niet om gevoelige onderwerpen aan de kaak te stellen, waarbij hij soms behoorlijk aan de theologische boom durft te schudden. Hij geeft in ieder geval stof tot nadenken en tot verder doordenken. Een belangrijk onderdeel in het denken van Bram van de Beek is de worsteling met het lijden in de wereld. Van de Beek pleit ervoor dat wij ons niet tevreden moeten stellen met tijdelijke ontsnappingspogingen hieraan. “De wereld is niet maakbaar. Aan deze kant van de geschiedenis, in de wereld, zullen we als christenen ons tevreden moeten stellen met Christus als de lijdende, als de gekruisigde die met ons is. Wij leven in geloof en afwachting van de voltooiing van de rechtzetting van het onrecht en lijden”.

De kring begint om 10.00 uur in De Garve en het streven is dat deze rond 11.30 uur is afgelopen. De Van de Beek kring komt bijeen op de woensdagen 2 oktober, 30 oktober, 4 december 2019 en 29 januari, 4 maart en 25 maart 2020. U bent van harte welkom!

Israël & onze gemeente

De werkgroep "Israël & onze gemeente" van de Hervormde gemeente te Barneveld stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en in de toekomst. Daarom wordt er een Israël-bijbelkring, cursussen en gemeenteavonden georganiseerd. In de agenda kunt deze activiteiten terugvinden.

Leeskring - alle wijken

In Barneveld is al vele jaren een leeskring actief. Per jaar komen we drie keer bij elkaar en bespreken we een boek. Daarbij wisselen we literatuur en theologie / filosofie af. 

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Kees van den Brink
E-mail: cvandenbrinkkerk@gmail.com

Contactpersoon: Christiaan Rentier, 
E-mail: c_rentier@hotmail.com