Diaconiecollecte zondag 14 juni

De diaconiecollecte is bestemd voor het algemeen diaconaal werk. Uit de algemene middelen ontvangen verschillende diaconale projecten in binnen- en buitenland een bijdrage.

Collectezakken diaconie

De coronacrisis lijkt op zijn retour. Het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen neemt gelukkig steeds verder af. Tegelijk wordt steeds duidelijker dat de crisis nog grote gevolgen zal hebben voor de economie. Het valt nu nog niet goed in te schatten wat de werkelijke effecten zullen zijn, maar duidelijk is wel dat er economisch zware tijden aanbreken. Mensen kunnen daardoor in financiële problemen komen. Daarom hebben we ons als diaconie aangesloten bij het project ”Niet alleen” van de Evangelische Omroep om hulpvragen landelijk in goede banen te leiden. Uiteraard blijft het mogelijk om een hulpvraag direct bij de diaconie neer te leggen (diaconie@hervormdbarneveld.nl) of via een blokouderling of –diaken aan de bel te trekken. Heeft u hulp nodig, of kent u mensen die hulp nodig hebben, schroom dan niet om dit door te geven. Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor ondersteuningen in algemene zin. Ook deze collecte bevelen we van harte bij u aan.