Missionair - Short Time Mission

Stel, je gaat Jezus dienen door

  • een stage of onderzoek in het buitenland te doen
  • les te geven aan zendingskinderen
  • een sabbatical in te zetten om je beroep elders uit te oefenen
  • weeskinderen te helpen
  • op missiereis te gaan
  • een gebedsreis te maken of
  • .......
  • ..... je gaat op een ’ Short Time Mission’?

Dan wil de commissie Kerk over Grenzen jou ondersteunen!

kerk

Wanneer je voor een periode van minder dan een jaar naar het buitenland gaat om daar (in)direct de boodschap van het evangelie te brengen, dan willen we je graag ontmoeten en je steunen!

Wij zien er naar uit om mooie ervaringen en ook plannen over zendingsactiviteiten te horen! Vele jongere en ook minder jonge gemeenteleden zetten zich in. Het is goed te merken dat het kortlopende zendingswerk, de STM, in onze gemeente leeft!

Herken jij jezelf in het bovenstaande? De commissie Kerk over Grenzen wil jou geestelijk, praktisch en mogelijk beperkt financieel steunen.

In Christus verbonden, namens de commissie Kerk over Grenzen: Rianne Burgers