Mannenverenigingen

Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"

Waar en wanneer

De vergaderingen zijn weer op maandagavond 19.30 uur in Rehoboth. Dit om de 3 weken, onderaan deze pagina treft u de agenda. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Lees ook

Mannenvereniging

Contributie

De contributie blijft € 20,00 per vergaderjaar. Betaling uiterlijk voor 31 december 2019 DV. Bij voorkeur door overmaking op IBAN  NL 48 RABO 0305 5720 83  t.n.v. Mannenvereniging “Schrift en Belijdenis” in Barneveld. 

Bibliotheek

Tevens brengen wij de bibliotheek van onze vereniging onder uw aandacht. Deze is te vinden in de consistoriekamer van Rehoboth en is voor de leden vrij toegankelijk. Een keur aan boeken vindt U hier! Deze boeken worden uitgeleend aan de leden. Aanbevolen!

Streekvergadering

De streekvergaderingen, welke belegd worden door het bestuur van de streek Nijkerk staan gepland voor 25 november 2019 en voor 19 februari 2020. De streekvergadering wordt gecombineerd met een vergadering van een collega MV. 2019 is Voor november dit MV Putten en voor februari 2020 MV Hoevelaken. Op de verenigingsavonden wordt aanvullende informatie verstrekt.

Vergaderdata 

De actuele vergaderdata treft u aan in de centrale agenda van onze gemeente.

Voorzitter: Ds. J. P. Nap
Tijd: Maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, 1 maal per drie weken
Plaats: K.C. Rehoboth
Informatie:

Contactpersoon: dhr. A.J.M. Last
Telefoon: 0342 - 49 10 55
E-mail: lastvdkuilen@kliksafe.nl