Mannenverenigingen

Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"

In het seizoen 2020/2021 willen wij ons verdiepen in de inhoud van het Bijbelboek Leviticus. Veel leerzame thema’s worden in dit Bijbelboek behandeld. Zoals gebruikelijk worden de Bijbelstudies gepubliceerd in de ‘Hervormde Vaan’ (HV) en zijn van de hand van onze voorzitter.

Lees ook

Mannenvereniging

Waar en wanneer

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn wij genoodzaakt op een andere wijze te vergaderen in het seizoen 2020/2021.
Hoe dan? Wij komen niet fysiek bij elkaar, maar elk lid ontvangt op zijn emailadres:

  1. een korte inleiding van het geplande Bijbelgedeelte voor de geplande avond
  2. mededelingen in een “Meeleef” rubriek
  3. overig verenigingsnieuws

Voor de toezending van deze gegevens houden we de data aan van het vergaderrooster.

Zodra het verantwoord is hopen wij weer de echte avonden van onze MV te beleggen. 

Contributie

De contributie wordt € 21,00 voor dit seizoen omdat het abonnement van de HV met € 1 is verhoogd. Betaling uiterlijk voor 31 december 2020 D.V. Bij voorkeur door overmaking op IBAN NL 48 RABO 0305 5720 83 t.n.v. Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" in Barneveld. 

Bibliotheek

Tevens brengen wij de bibliotheek van onze vereniging onder uw aandacht. Deze is te vinden in de consistoriekamer van K.C. Rehoboth en is voor de leden vrij toegankelijk. Een keur aan boeken vindt U hier! Deze boeken worden uitgeleend aan de leden. Aanbevolen!

Streekvergadering

De streekvergaderingen, welke belegd worden door het bestuur van de streek Nijkerk staan gepland voor de maanden november 2020 en voor februari 2021. De streekvergadering wordt gecombineerd met een vergadering van een collega MV.
Op 11 november 2020 staat deze vergadering gepland bij de MV te Harderwijk.
Dit alles onder het voorbehoud van geldende overheidsregels! Indien nodig zal tijdig aanvullende informatie worden verstrekt.

Vergaderdata 

De actuele vergaderdata, onder het voorbehoud van Jakobus 4:15, treft u aan in de centrale agenda van onze gemeente.

Geen lid is, maar wel interesse? 

Wie nog geen lid is, maar wel interesse heeft in de gehouden Bijbelstudies kan de korte inleiding op het behandelde Bijbelgedeelte opvragen bij onze secretaris H. Bleijenberg, E-mail: fambleijenberg@solcon.nl .
Wellicht smaakt dit naar meer? Nieuwe leden zijn altijd hartelijk welkom! 

Voorzitter: Ds. J.P. Nap
Tijd: Digitaal, 1 maal per drie weken
Plaats: -
Informatie:

Contactpersoon: dhr. A.J.M. Last
Telefoon: 0342 - 49 10 55
E-mail: lastvdkuilen@kliksafe.nl