Mannenverenigingen

Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"

In het seizoen 2021/2022 zijn de Bijbelstudies vanuit ‘De Hervormde Vaan’ aan de beurt vanuit het Nieuwe Testament. Onze oud-predikant ds. H. Russcher uit Veenendaal bespreekt daar de Bijbelboeken Filippenzen en Filemon.

Lees ook

Mannenvereniging

Waar en wanneer

Nu de zomervakantie voorbij is, kijken we weer uit naar een nieuw seizoen van onze vereniging. In het afgelopen seizoen konden we slechts driemaal fysiek bijeenkomen. Door de corona-maatregelen was dat de andere keren niet mogelijk en zijn de inleidingen met de informatie via de mail verspreid.

Het ziet er naar uit dat we in het nieuwe seizoen 2021/2022 weer wel fysiek bijeen kunnen komen. Daar zijn we dankbaar voor.

Hartelijk nodigen we u uit om onze avonden weer te bezoeken. Te beginnen op 23 september.
Het is u al bekend dat we op een andere dag moeten vergaderen, namelijk op donderdagavond. Dit omdat ‘Rehoboth’ op de maandagavond overvol is. De tijden zijn dezelfde gebleven: om 19.30 uur beginnen en om 21.30 uur eindigen. Ook blijven we om de drie weken vergaderen in de bovenzaal. En we houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen. 

Contributie

De contributie blijft ongewijzigd € 21,00. Betaling uiterlijk voor 31 december 2021 D.V. Bij voorkeur door overmaking op IBAN NL 48 RABO 0305 5720 83 t.n.v. Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" in Barneveld. 

Bibliotheek

Tevens brengen wij de bibliotheek van onze vereniging onder uw aandacht. Deze is te vinden in de consistoriekamer van K.C. Rehoboth en is voor de leden vrij toegankelijk. Een keur aan boeken vindt U hier! Deze boeken worden uitgeleend aan de leden. Aanbevolen!

Streekvergadering

De streekvergaderingen, welke belegd worden door het bestuur van de streek Nijkerk staan gepland voor de maanden november 2021 en voor februari 2022. De streekvergadering wordt gecombineerd met een vergadering van een collega MV.
Dit alles onder het voorbehoud van geldende overheidsregels! Indien nodig zal tijdig aanvullende informatie worden verstrekt.

Vergaderdata 

De actuele vergaderdata, onder het voorbehoud van Jakobus 4:15, treft u aan in de centrale agenda van onze gemeente.

De volgende generatie 

Wat zou het mooi zijn als onze vereniging uitgebreid wordt met jongere mannen. En zij het verlangen hebben om samen met ons de Schriften te onderzoeken.
Spreekt u iemand in uw omgeving aan? Als elk één persoon benadert, komen we vást verder!

Geen lid is, maar wel interesse? 

Wie nog geen lid is, maar wel interesse heeft in de gehouden Bijbelstudies kan de korte inleiding op het behandelde Bijbelgedeelte opvragen bij onze secretaris H. Bleijenberg, E-mail: fambleijenberg@solcon.nl .
 

We kijken uit naar een door de Heere gezegend nieuw seizoen rondom Zijn Woord.

Voorzitter: Ds. J.P. Nap
Tijd: Digitaal, 1 maal per drie weken
Plaats: -
Informatie:

Contactpersoon: dhr. A.J.M. Last
Telefoon: 0342 - 49 10 55
E-mail: lastvdkuilen@kliksafe.nl