Mannenverenigingen

Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"

In het seizoen 2023/2024 zal de Bijbelstudie vanuit het vernieuwde blad ‘Mankracht’ worden behandeld.
Het jaarthema is: ‘Wandelen met God’.
Ds. H.J.T. Lubbers zal met ons over dit thema nadenken n.a.v. de brief aan Efeze.

Lees ook

Mannenvereniging

Waar en wanneer

In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen hopen we na de zomervakantie de verenigingsavonden weer te gaan houden op de maandagavond.
Hartelijk nodigen we u uit om onze avonden weer te bezoeken. D.V. beginnen we op maandagavond 25 september 2023.
Op de maandagen is de vertrouwde bovenzaal in Rehoboth voor ons beschikbaar. We beginnen om 19.30 uur en rond 21.30 uur eindigen we.

Contributie

De contributie wordt dit seizoen € 25,00. Betaling uiterlijk voor 31 oktober 2023 D.V. Bij voorkeur door overmaking op IBAN NL 48 RABO 0305 5720 83 t.n.v. Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" in Barneveld. 

Streekvergadering

De streekvergadering, welke belegd worden door het bestuur van de streek Nijkerk, staat gepland voor maandag 27 november 2023
De streekvergadering wordt dit jaar gehouden in Barneveld en wordt gecombineerd met een vergadering van onze eigen MV.

Vergaderdata 

De actuele vergaderdata, onder het voorbehoud van Jakobus 4:15, treft u aan in de centrale agenda van onze gemeente.

De volgende generatie 

Wat zou het mooi zijn als onze vereniging uitgebreid wordt met jongere mannen. En zij het verlangen hebben om samen met ons de Schriften te onderzoeken.
Spreekt u iemand in uw omgeving aan? Als elk één persoon benadert, komen we vást verder!

Geen lid, maar wel interesse? 

Wie nog geen lid is, maar wel interesse heeft in de gehouden Bijbelstudies kan de korte inleiding op het behandelde Bijbelgedeelte opvragen bij onze secretaris dhr. Bert Roos, E-mail: Mannenvereniging@hervormdbarneveld.nl.
 

We kijken uit naar een door de Heere gezegend nieuw seizoen rondom Zijn Woord.

Voorzitter: Ds. J.P. Nap
Tijd: 1 maal per drie weken
Plaats: Rehoboth
Informatie:

Contactpersoon: Bert Roos
E-mail: mannenvereniging@hervormdbarneveld.nl