Kerkpleinmarkt

Als hervormde gemeente zijn wij in het gelukkige bezit van de monumentale Oude Kerk in het centrum van Barneveld. Deze kerk vormt het middelpunt van een aantal gemeente-activiteiten met als hoogtepunt de kerkdiensten die er elke week worden gehouden.

Het onderhoud van dit gebouw vergt elk jaar weer een behoorlijk bedrag en hoewel het vaak mogelijk blijkt voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden subsidies te verkrijgen, blijft er toch een behoorlijke kostenpost over die door onze gemeente dient te worden opgebracht.

Vanwege de corona-crisis zijn we tijdelijk gestopt met het inzamelen van spullen bij de Goede Herderkerk.  Ook het ophalen van meubels en grotere zaken is niet mogelijk.  De geplande voorverkopen voor meubels, kledingen andere zaken zijn ook tot nader bericht opgeschort.

oude kerk

Sinds 1977 wordt daarom de kerkpleinmarkt georganiseerd, om op deze wijze elk jaar een bedrag bijeen te brengen dat besteed kan worden voor onderhoud en restauratie van onze kerk.

Voorbeelden hiervan zijn vervanging van de verlichting, renovatie van de verwarmingsinstallatie, restauratie van het dak en groot onderhoud aan het orgel, die mede door de opbrengst van de markt zijn gefinancierd.

Naast het feit dat de kerkpleinmarkt bijdraagt aan de begroting van de hervormde gemeente, heeft dit jaarlijkse evenement zich ontwikkeld tot een ontmoetingsplek voor veel (oud)gemeenteleden en andere belangstellenden uit Barneveld en ver daarbuiten.

Wat komt in aanmerking?

Ook dit jaar vragen wij u om kleding, (elektrische) apparatuur, boeken, gereedschap, speelgoed, puzzels, huishoudelijke spullen, meubels, en verder alle mogelijke spullen die door u niet meer worden gebruikt, maar voor een ander nog wel bruikbaar zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan artikelen die bij veel bedrijven afgevoerd worden, omdat ze onverkoopbaar, lichtbeschadigd of overjarig zijn; op de kerkpleinmarkt kunnen deze artikelen nog behoorlijk wat opbrengen. Dringend vragen wij u erop te letten dat spullen niet kapot, vuil of versleten zijn; dit bezorgt ons veel extra werk en kosten voor afvoer. Het is mogelijk dat wij bepaalde goederen niet in ontvangst kunnen nemen omdat er veel aanvoer is en weinig of geen afzetmogelijkheden. Te denken valt aan bijvoorbeeld bepaalde types bankstellen en TV-toestellen en monitoren met beeldbuis. Deze vragen veel opslagruimte en leveren weinig tot niets op. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u breekbare spullen zoals servies en glaswerk goed verpakken in oude kranten o.i.d.? Wij willen u vriendelijk vragen om het inbrengen van de spullen niet uit te stellen tot de laatste maand voor de markt. Het is een hele klus voor onze vrijwilligers om de ingebrachte goederen na te zien, te repareren, te sorteren en te prijzen. Daarom: Breng uw spullen in zodra u ze voor de kerkpleinmarkt hebt bestemd! Dan is er voldoende tijd om alles te verwerken.

Niet alleen materiaal…

Wij zijn blij met alles wat u inbrengt; ook uw suggesties, ideeën en tips voor nieuwe activiteiten zijn bij ons van harte welkom. Ook als u wilt meewerken als vrijwilliger dan horen wij dit graag van u. Wij als commissie kunnen niet zonder uw medewerking en ondersteuning!

Algemene gegevens kerkpleinmarkt

Marktdatum: Elk jaar, de eerste zaterdag in september van 9.00 - 16.00 uur
Inbrengen: Iedere week op zaterdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur bij de Goede Herderkerk (in samenwerking met “Kerk in uitvoering” die papier en oude metalen inzamelt ten behoeve van het jeugdwerk)

LET OP: Gedurende de maanden augustus en september wordt er bij de Goede Herderkerk niet ingezameld, vanwege onze vol rakende opslagruimtes en de logistieke werkzaamheden die de organisatie van de markt met zich mee brengt

Meer informatie en contact
Contactpersoon: W. v.d. Bosch
Telefoon: 0342 - 41 22 02

Contactpersoon: G. Beulekamp
Telefoon: 0342 - 41 22 05

Voorverkoop

Wanneer: elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur (behalve in september)
Locatie: Fam. Gilles (Zuijlen van Nieveltlaan 58)
Contactpersoon: Jaap Hazeleger
Telefoon: 06 - 33 08 73 38
E-mail: jaaphazeleger1@gmail.com
Marktplaats: Een gedeelte van ons aanbod is ook te vinden op Marktplaats.nl