Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vieren we het Heilig Avondmaal.

In 2023 hopen we het Avondmaal te vieren op 19 maart, 11 juni, 10 september en 10 december.

In 2024 hopen we het Avondmaal te vieren op 10 maart, 2 juni, 8 september en 15 december.

Heilig Avondmaal

Wat is het Heilig Avondmaal?

Het Heilig Avondmaal is – net als de Heilige Doop – een sacrament (een handeling die de liefde en trouw van God zichtbaar maakt). 

Wij geloven dat het Heilig Avondmaal is ingesteld door de Heere Jezus Christus. In Lukas 22 lezen we dat Jezus en de twaalf apostelen samen waren gekomen voor het Pascha. In vers 19 en 20 staat geschreven: “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: ‘Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: ‘Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.’”

Wanneer de predikant tijdens het Heilig Avondmaal het brood breekt, staan we erbij stil dat Christus heeft geleden en is gestorven om ons te kunnen redden. De beker waar wij tijdens het Heilig Avondmaal uit drinken is het teken van het nieuwe verbond, dat door het bloed van de Heere Jezus tot stand is gekomen. 

Formulier om het Heilig Avondmaal te houden

Rond het Heilig Avondmaal


Voorbereiding

Op de zondag voorafgaand aan de Avondmaalszondag, leest de predikant in de ochtenddienst een deel van het Avondmaalsformulier. In dit formulier staat beschreven hoe het Heilig Avondmaal is ingesteld, wat de betekenis van het Avondmaal is en hoe we ons op de juiste manier voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal.


Bezinningsuur

In de week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal wordt in elke wijk een zogeheten ‘bezinningsuur’ georganiseerd. In deze bijeenkomst nemen we de tijd om samen te bidden en te zingen. Ook lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Waar en wanneer het bezinningsuur plaatsvindt, staat vermeld in de centrale agenda en in de kerkbode.


Censura Morum

Het kan zijn dat er iets is wat deelname aan het Heilig Avondmaal in de weg staat. Het is belangrijk om in de week van voorbereiding eerlijk en kritisch te kijken (censura) naar zaken in onze manier van leven (morum) die tussen God en ons instaan. Wanneer iets mogelijk in de weg staat om het Avondmaal te vieren, kan er contact opgenomen worden met de scriba van de wijk of de blokouderling. Zij zorgen voor verder gesprek erover.


Viering Heilig Avondmaal

We vieren het Heilig Avondmaal in alle ochtenddiensten. Voor wie niet in de gelegenheid is om hierbij te zijn, bieden we de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te gebruiken in de middagdienst (16.45 uur) van de Goede Herderkerk.

Ook in Neboplus wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Hier is in het bijzonder ruimte voor hen die minder mobiel zijn. Zij zijn van harte welkom op Johan de Wittlaan 12.

Uiteraard zijn ook gasten van harte welkom aan het Heilig Avondmaal. Houd er rekening mee dat het Avondmaal in onze gemeente bestemd is voor wie de Heere Jezus te midden van een gemeente openlijk heeft beleden. We stellen het op prijs dat er voor het Avondmaal contact wordt gelegd met de predikant die in de betreffende dienst voorgaat.


Dankzegging

Wanneer we in de ochtenddiensten het Heilig Avondmaal hebben gevierd, willen we daar in de middag- en avonddiensten voor danken. We danken God voor Zijn liefde voor ons; een liefde die zo groot is dat God zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard. Dankzij Zijn sterven, mogen wij leven. Ook worden we toegerust om - gezegend vanuit het Avondmaal - het gewone leven voor én met God te kunnen leven. Zo krijgt de dankbaarheid een vervolg in het gewone leven!