Diaconie - Buitenlandse Betrekkingen (Roemenië)

Vanaf 1990 is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld een werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië (BBR) actief. Deze werkgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. De werkgroep wil in invulling geven aan de bijbelse opdracht om oog te hebben voor onze naaste dichtbij maar zeker ook verder weg. Deze bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan verbonden liefde tot de naaste (Matth. 22:37-40) Dit doen we door daadwerkelijke hulp te bieden aan onze mede broeders en zusters in Roemenië. Hierbij richten we ons met name op diaconale projecten. Daarnaast ondersteunen we ook het gemeenteleven in de gemeentecontacten door bij voorbeeld instandhouding van de kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. De werkgroep staat op het standpunt om in principe geen (privé)-ondersteuningen te verlenen aan individuele personen. Wanneer de ondersteuning ten dienste staat van de evangelieverkondiging dan wordt iedere aanvraag individueel beoordeeld.

ROEMENIË

Gemeentecontacten

Haranglab

Nadat het IJzeren Gordijn was gevallen zijn er in 1990 nauwe contacten ontstaan met de gemeente van Haranglab. Op dat moment hadden veel mensen een primitief bestaan en leefde men hoofdzakelijk van een klein stukje land.

In de jaren 90 heeft de Hervormde gemeente van Barneveld geholpen met de aanschaf en renovatie van verenigingsgebouw Béthel. Ook hebben er door de jaren heen verschillende jongerenwerkvakanties plaatsgevonden.
In latere jaren hebben we mogen bijdragen aan de renovatie van het kerkorgel en het vervangen van de kerkklokken.

Sinds 2013 is ds Kalman Adorjan predikant in Haranglab. Met hem is er warm contact tussen Haranglab en de Hervormde gemeente van Barneveld. De afgelopen jaren hebben er verschillende bezoeken over en weer plaatsgevonden; zo zijn we met een groep gemeenteleden naar Haranglab gegaan om het gemeenteleven daar te proeven en mensen te ontmoeten. Ook is er een groep gemeenteleden vanuit Haranglab naar Nederland gekomen.

Rekabproject in Valea Lui Mihai (Areke Wigmans)

In 2006 heeft de diaconie zich financieel verbonden aan project Rekab in Valea Lui Mihai dichtbij de Hongaarse grens. In dit project werkt de Barneveldse Areke Wigmans inmiddels al weer ruim 15 jaar onder de zigeunerbevolking. Het project concentreert zich allereerst in naschoolse opvang van kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar uit school. Sinds vorig jaar is meer de aandacht komen te liggen bij de meest zwakke en kwetsbare kinderen. Deze kinderen worden begeleid in hun huiswerk, krijgen ruime mogelijkheid om buiten te spelen op het terrein, ze ontvangen een warme maaltijd en misschien wel het meest nodige: ze krijgen liefdevolle aandacht.

Naast de begeleiding en aandacht voor kinderen worden ook volwassenen geholpen. Ze komen veelal met hun vragen en problemen aan de poort van het centrum. Ze worden geholpen door een luisterend oor te bieden, met adviezen, en met de nodige hulpgoederen in de vorm van voedsel en medicijnen.

In de loop der jaren mocht het evangelie worden gezaaid en wortel schieten in de harten van de zigeuners. Zo mocht er in 2012 de zigeunerwijk een kerkgebouw worden neergezet en is er een gemeente gesticht. Zo maken elke zondag vele zigeuners de gang naar “hun” kerk en kunnen ze samen God dienen en eren in gebed en lofliederen en samen hun geloof delen.

De kinderen hebben 1x per week kinderclub waarbij de boodschap uit de bijbel wordt gedeeld en verwerkt door middel van een knutselwerkje, spel, muziek en lied.

Uiteraard heeft het project ook te maken met de heersende coronapandemie. Zo konden de kinderen een lange periode niet naar school, maar konden ze in het Centrum de online lessen volgen. Omdat deze ’s morgens vroeg begonnen moesten de medewerkers hun dagprogramma omgooien en was dit een intensieve en enerverende tijd. De laatste weken voor de herfstvakantie konden de kinderen wel weer naar school en kwamen ze daarna op de gebruikelijke tijden naar het Centrum.

Elles & Erica (fundatia Izvor)

In 2004 vertrekken Erica en Elles naar Roemenië. Na 2 jaar straatwerk in de stad Iași in Oost-Roemenië, wordt een aantal straatmeisjes opgenomen. Dit mondt uit in een opvangboerderij.

Via therapeutische werkzaamheden in de natuur en met dieren, wordt gewerkt aan verwerking, herstel en integratie. De sporen van een traumatisch verleden blijven zichtbaar, maar er ontstaat met vallen en opstaan een vorm van innerlijke rust.

In 2017 zijn de dames verhuisd naar woonunits op het terrein bij de opvangboerderij waar ze begeleid zelfstandig wonen. De voormalige opvangboerderij is in 2019 verbouwd en een familiehuis geworden voor 6 minderjarige meisjes die urgent uit zorgelijke thuissituaties zijn gehaald. Via diverse activiteiten wordt geprobeerd een gezonde gezinssituatie te creëren. Maar vooral wordt gewerkt aan het verwerken van de door het opgelopen traumatische ervaringen. Een team van 4 verzorgers biedt hen liefdevolle zorg.

In 2004 stond ouderenzorg in Roemenië nog op een laag pitje. Vanuit de keuken van een flatje werden dagelijks warme maaltijden bezorgd bij hulpbehoevende ouderen in de stad Iași. Hoewel deze tak van sociale dienstverlening zich wel ontwikkeld heeft de laatste jaren, blijkt de maaltijdverstrekking nog steeds in een grote behoefte te voorzien.

Dagelijks worden door de kok 30 warme maaltijden voorbereid die vervolgens door de chauffeur bij de ouderen en hulpbehoevenden thuis bezorgd worden. Deze bejaarden zijn niet in staat voor zichzelf te koken, en zijn eenzaam. Het dagelijkse bezoek van de maaltijdbezorger is soms hun enige sociale contact. Een wens die voortvloeide uit de nood bij gezien werd bij de maaltijdvoorziening, werd in 2010 werkelijkheid. Een hospice voor palliatieve zorg kon geopend worden. Al meer dan 10 jaar zijn de 20 bedden continu bezet en worden terminaal zieke mensen op een waardige wijze begeleid. In de professionele keuken worden tevens de maaltijden bereid voor tafeltje-dek-je. In 2016 kon het pand door de fundatia Izvor gekocht worden.

Zie ook hun website https://vriendenvanizvor.nl/

Fintinele               

Sinds 2019 zijn we betrokken geraakt bij het project Fintinele, waar Cees en Thea van Oudenallen werken in Noord-Oost Roemenië ongeveer 30 km onder Suceava.

Het werk dat zij daar doen bestaat uit kinderwerk, huiswerkbegeleiding, ouderenbezoekwerk, en het verstrekken van voedsel- en brandhoutpakketten. Ook vangen ze in het centrum een zwaar gehandicapte man op, Gheorghe, die niets kan maar vol is van geloof en ook ingeschakeld wordt bij de kinderclub en in de kerk. De lichamelijke verzorging van deze man is een dagelijks terugkerende bezigheid. Het allereerste transport vond plaats in 2019. In het  jaar 2020 zijn er 2 transporten met hulpgoederen naar dit project gegaan. Ook was de opbrengst van de potgrondactie dit jaar in zijn geheel voor dit project bestemd. Hier door hebben we een nieuw huisje laten bouwen voor een man die in een bouwval woonde.

Door de coronacrisis is het project 2 maanden dicht geweest. In juni is het weer open gegaan en draait nu weer goed. De winkel brengt met dank aan hulpgoederen weer goed geld op voor hulp aan de allerarmsten. Het brandhoutpersen voor de winterperiode kon steeds doorgang vinden. Ook de voedselverstrekking aan de allerarmsten is niet gestopt. Verder is er een contact ontstaan met een evangelist die even verderop met zigeuners werkt. Het restant kleding dat niet verkocht wordt gaat daar naar toe. Deze evangelist vertelde dat vele zigeuners (80 %) tot geloof zijn gekomen. Het kerkgebouw mag nu plaats bieden aan 300 gelovigen.

Overige projecten

Ieder jaar wordt een deel van de begroting gereserveerd voor een of meerdere kortlopende projecten. Bij de selectie van deze projecten richten we ons op (christelijke) hulpverlening aan de meest kwetsbare groepen in Roemenië, zoals kinderen, ouderen en gehandicapten.

 

 

Commisieleden werkgroep

Voorzitter
Michaël van der Mark
Schoutenstraat 39, 3771 CG Barneveld
E-mail: bbroemenie@hervormdbarneveld.nl
Penningmeester
Dik Pater
Schoutenstraat 115, 3771 CH Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 75 83 / 06 - 53 90 89 69
Secretaris
Ellen den Toom
van Wijnbergenlaan 22, 3771 JH Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 60 43
E-mail: bbroemenie@hervormdbarneveld.nl
Leden
Gert van den Top
Wilheminastraat 38, 3771 AR Barneveld
Telefoon: 06 - 22 85 93 75
Jaco Folmer
Begoniastraat 29, 3772 HA Barneveld
Telefoon: 06 - 15 40 72 05
Herman van Veldhuizen 
Scherpenzeelseweg 114, 3772 MD Barneveld
Telefoon: 06 - 12 91 79 87
Hans Lijster
De Cotelaer 139, 3772 BW Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 66 83
Adviseur
Ds. P. Molenaar
Van Houtenlaan 1
3771 CT Barneveld
Telefoon: 0342 - 43 58 59
E-mail: predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl

Bankrekeningnr. van de commissie : IBAN NL61 RABO 0305 5878 54