Centraal beleidsplan

Het centrale beleidsplan van onze Hervormde gemeente "Want van U is het Koninkrijk".
Omdat wijkgemeenten een eigen beleid kunnen voeren, verplicht de nieuwe kerkorde hen om een eigenbeleidsplan te maken. Het centrale beleidsplan betreft die zaken die tot het takenpakket van de Algemene Kerkenraad behoren. Elke wijk heeft daarnaast haar eigen beleidsplan.

Als christelijke gemeente zijn we gemeente des Heeren. Een beleidsplan is een middel om aan de Christus belijdende geloofsgemeenschap richting te geven aan haar staan en bezig zijn in de wereld. Wij weten ons in dit alles afhankelijk van Gods genade en zegen. Wij hebben te werken, te planten en nat te maken, maar God alleen kan vruchten geven. Hem komt alle eer toe.