Bijbelkringen - Wijk 3

In wijk 3 bestaat een uitgebreid netwerk aan Bijbelkringen. Er is een groot aantal huisbijbelkringen en in ons wijkgebouw komt de centrale kring ‘De Garve’ bijeen. 

Dit jaar willen we ons op de centrale kring en de meeste huisbijbelkringen bezig gaan houden met het boekje ‘Drama, spanning en vernieuwing. Bijbelstudies uit Nehemia’ van professor W. Verboom. Gods verborgen hand leidde Nehemia de spanningen in van conflict, stalking en duivelse listen. Onze geloofsweg is nogal lastig en wordt vaak verstoord met tal van dilemma’s. Het werk van Gods Geest, zoals dat zichtbaar wordt in Nehemia’s biddende, bijbels-principiële, georganiseerde en gepassioneerde levensstijl, is van grote betekenis voor ons. Deze Geestkracht leidt namelijk tot vreugdevolle vernieuwing van de band met God. Het boekje is op de eerste kringavond beschikbaar. Tijdens de diensten op zondag zal er regelmatig over deze thema’s gepreekt worden.

Nieuwe gemeenteleden komen vaak eerst één of meer avonden naar de centrale Bijbelkring in De Garve. Zij kunnen dan de keus maken daaraan deel te nemen of een huisbijbelkring te zoeken.

Dinsdag 24 september om 20.00 uur start de centrale kring ‘De Garve’. Kom gewoon eens kijken! De daaropvolgende avonden zijn gepland op de dinsdagen 29 oktober, 26 november, 17 december 2019 en 14 januari, 11 februari, 17 maart en 14 april 2020.