Bijbelkringen - Wijk 2

In onze wijk zijn verschillende huisbijbelkringen actief, hieronder de informatie per kring.

Huisbijbelkring donderdagavond

De groep bestaat momenteel uit zeven deelnemers en komt iedere drie weken samen op steeds wisselende adressen. De leiding over de avond vindt ook bij toerbeurt plaats. De leeftijd van de deelnemers varieert van vijfendertig tot zeventig jaar. 

Dit seizoen wordt het boekje "Geloof Liefde en Hoop" van Jan Maasland behandeld.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Meer informatie en contact:
Telefoon: 0342 - 41 43 96
E-mail: rctop59@gmail.com

Huisbijbelkring zondagavond

De kring komt in de maanden september tot en met april één keer in de maand op zondagavond bij elkaar. De kring bestaat momenteel uit 9 deelnemers. De bijeenkomsten vinden afwisselend bij één van de deelnemers thuis plaats. Ook degene die de leiding van de avond heeft wisselt per bijeenkomst.

Ook  dit seizoen behandelt onze huisbijbelkring de Romeinen brief. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boekje “Eerst de Jood en ook de Griek” van ds  B. Gijsbertsen, emeritus-predikant  uit Kampen. Er is veel te doen over de zogenaamde “Israël-theologie” Het is daarom heel interessant om te zien wat deze theologie betekent voor de uitleg van de Bijbel.

Een overdaad aan stof voor persoonlijke studie of voor een Bijbelkring dient zich hierin aan. Thema’s te over. Wie was Jezus voor Paulus? Wat zijn eigenlijk “werken der wet”? Wat is de rol van Israël onder de volkeren? Hoe verder na Auschwitz? Enz.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Johan de Kruijf
Telefoon: 0342 - 41 70 18
E-mail:  johandekruijff@gmail.com