Bijbelkringen - Wijk 2

In onze wijk zijn verschillende huisbijbelkringen actief, hieronder de informatie per kring.

Huisbijbelkring zondagavond

De kring komt in de maanden september tot en met april één keer in de maand op zondagavond bij elkaar. De kring bestaat momenteel uit ~10 deelnemers. De bijeenkomsten vinden afwisselend bij één van de deelnemers thuis plaats. Ook degene die de leiding van de avond heeft wisselt per bijeenkomst.

Dit seizoen behandelt onze huisbijbelkring het boekje 'Ruimte voor de Geest' van ds. Jelle de Kok.  Het boek gaat in op hoe je anderen kunt inspireren en begeleiden om tot een geest vervuld leven te komen dat impact heeft op de omgeving.

Het is een enthousiast en aanstekelijk boek dat geschreven is vanuit een  diepe liefde voor de kerk van Christus en een groot verlangen naar geestelijke vernieuwing.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Johan de Kruijf
Telefoon: 06 - 13 28 02 14
E-mail:  johandekruijff@gmail.com

Huisbijbelkring maandagavond

Eens in de drie weken komen we bij elkaar om elkaar te ontmoeten en ons samen in de bijbel te verdiepen. De groep bestaat uit 9 personen in leeftijd variërend van 25 tot 45 jaar.  Er is plaats voor meer mensen, weet dat je welkom bent.
I.v.m. met de coronamaatregelen komen we dit seizoen op 2 verschillende adressen samen. Iedereen bereid het hoofdstuk voor dat aan de beurt is, samen kijken we de tekst door, denken we na over de vragen en zingen wat liederen.
Naast het samen bijbellezen vinden we gebed en persoonlijk met elkaar meeleven belangrijk. We eten een aantal keer in het seizoen met elkaar en proberen er ook voor elkaar te zijn buiten de studieavonden om.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Willemien de Jong
Telefoon: 06 - 43 90 42 54
E-mail: willemienceelen@gmail.com

Huisbijbelkring donderdagavond

De groep bestaat momenteel uit ~10 deelnemers en komt iedere drie weken samen op steeds wisselende adressen. De leiding over de avond vindt ook bij toerbeurt plaats. We komen samen van september tot en met april.  We vormen een leuke enthousiaste groep.

Dit seizoen wordt  het boekje Hoogtepunten in het Heilige land behandeld, Bijbelstudies over plaatsen in Israël van Rene van Loon.  Jeruzalem,Bethlehem,Kapernaum,Jericho: plaatsen die tot verbeelding spreken. Het is een ontdekkingstocht om van zulke plaatsen na te gaan welke gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. Dit levert verrassende en aansprekende verbanden op.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Rien Top
Telefoon: 06 - 13 35 28 83
E-mail: rctop59@gmail.com