Bijbelkringen - Wijk 1

Huisbijbelkringen algemeen

In onze wijk zijn verschillende huisbijbelkringen actief, hieronder de informatie per kring.

Bijbelkring - Wijk 1

In de Hof is er op de volgende dagen Bijbelkring: donderdag 30 september, donderdag 4 november, woensdag 15 december, donderdag 20 januari, donderdag 24 februari, donderdag 31 maart.
Ds. Verheij 
heeft de leiding. We beginnen om 20.00 uur en ronden om ongeveer 21.30 uur af.
We 
hopen verder te gaan met het boekje van ds. René van Loon, “Hoogtepunten in het Heilige land, Bijbelstudies over plaatsen in Israël.”
Een ieder hartelijk welkom.

Huisbijbelkringen - Wijk 1

In onze wijkgemeente zijn 15 huisbijbelkringen actief. Ze vormen belangrijke cellen in de gemeente. De kring kan helpen om een plekje te vinden binnen het geheel van onze grote gemeente. Huisbijbelkringen komen 8 tot 10 keer per seizoen bij elkaar bij iemand thuis. Na voorbereiding thuis, wordt er op de kringavond samen ver doorgepraat. We zoeken naar wat God tot ons wil zeggen en proberen vanuit het Schriftgedeelte lijnen te trekken naar ons dagelijks leven.

We hopen ook dit jaar met alle wijken weer zo veel mogelijk met hetzelfde thema aan de slag te gaan. Dit jaar is de keuze op het boekje ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’ van ds. René van Loon gevallen. Ook zullen de predikanten van de verschillende wijken diverse preken houden vanuit dit boekje.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kring! Met zoveel kringen is er voor iedereen wel een geschikte plek te vinden.