Bijbelkringen - Wijk 1

Huisbijbelkringen algemeen

In onze wijk zijn verschillende huisbijbelkringen actief, hieronder de informatie per kring.

Bijbelkring - Wijk 1

In De Hof is er op de volgende donderdagen Bijbelkring: 11 okt, 8 nov., 6 dec., 24 jan., 21 febr. en 28 mrt.
Ds. Verheij heeft de leiding. We beginnen om 20.00 uur en ronden om ongeveer 21.30 uur af.
We hopen het met elkaar te hebben over Discipelschap, hierbij wordt het boekje "In zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap" van ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht gebruikt. In dit boekje staan zeven thema's: Bekeren, Navolgen, Liefhebben, Kruisdragen, Eenvoudig leven, Bidden, Belijden.
Wie wil kan dit boekje zelf aanschaffen. Van harte welkom!

Huisbijbelkringen - Wijk 1

In onze wijkgemeente zijn 14 huisbijbelkringen actief. Ze vormen belangrijke cellen in de gemeente. De kring kan helpen om een plekje te vinden binnen het geheel van onze grote gemeente. Huisbijbelkringen komen acht tot tien keer per seizoen bij elkaar bij iemand thuis. Na voorbereiding thuis, wordt er op de kringavond samen over doorgepraat. We zoeken naar wat God tot ons wil zeggen en proberen vanuit het Schriftgedeelte lijnen te trekken naar ons dagelijks leven.

We hopen ook dit jaar met alle wijken weer zo veel mogelijk met hetzelfde thema aan de slag te gaan, dit door het boekje “In zijn spoor, bijbelstudies over discipelschap.” te gebruiken. In dit boekje worden 7 thema's behandeld: Bekeren, Navolgen, Liefhebben, Kruisdragen, Eenvoudig leven, Bidden, Belijden. Het boekje is geschreven door dominee Van der Veen uit Sliedrecht. De predikanten van de verschillende wijken zullen diverse preken houden vanuit dit boekje. 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een kring! Met zoveel kringen is er voor iedereen wel een geschikte plek te vinden.