Begrafenis

Het is gewenst de wijkpredikant zo snel mogelijk te informeren over het overlijden van een dierbare. De wijkpredikant of de pastoraal medewerker zal graag bereid zijn de begrafenis te leiden. De eventuele nabegrafenis wordt verzorgd door één van de wijkouderlingen. 

boom in grasveld