Sing-Inn

Elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, vindt de Sing-Inn plaats. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de Sing-Inn digitaal te volgen, via het YouTube-kanaal van de gemeente.
 
We willen jou uitnodigen om samen onze Heer en Schepper de lof en eer toe te zingen. Zing je mee?

Zoals gewoonlijk start de avond met de Kinder Sing-Inn, na een pauze opgevolgd door de Sing-Inn voor volwassenen. Voor de Sing-Inn voor volwassenen worden de liederen gekozen rondom een thema.

sing-inn

De avond heeft de volgende indeling:
18.45 | Inloop
19:00 | Kinder Sing-Inn
19:30 | Einde Kinder Sing-Inn en Pauze
20:30 | Sing-Inn
21:30 | Einde Sing-Inn

Via singinn@gmail.com kun je zelf een aanvraag voor een lied doen. Dat kan ook door na de Sing-Inn een briefje in de melkbus te doen. Aanvullingen, tips of andere opmerkingen zijn hier ook welkom.
In deze melkbus kunt u ook een gift voor de Sing-Inn achterlaten. Voor de apparatuur en de onkosten en evangelisatiewerk. 
Volgens Luther is zingen gelijk aan twee keer bidden, dus: Kijk, zing en aanbid met ons mee!