Zondagschool Timotheüs

HA JONGENS EN MEISJES!

Vanaf 26 september hopen we weer te beginnen met zondagsschool in Rehoboth! Elke week wordt er een mooi verhaal uit de Bijbel verteld. Wat is het fijn om met elkaar te luisteren naar wat écht belangrijk is in je leven: de Heere Jezus (leren) kennen als jouw Redder en dat je Hem mag liefhebben en volgen. Maar we doen nog meer…

kinderen

We zingen mooie liederen en doen altijd wel iets leuks na het Bijbelverhaal: een spel , puzzel of knutsel. We gebruiken het roosterboekje van de Hervormde Zondagsschoolbond. Daarin staat de psalm en de Bijbeltekst die je uit je hoofd mag leren als je dat wilt. Als je deze opzegt, krijg je een aantal punten en na het halen van voldoende punten, krijg je een leuke beloning. Ouders, wat is het goed om je kind veel mee te geven en te laten leren uit Gods Woord. We hopen dat er weer veel kinderen komen. Wel zijn we nog DRINGEND op zoek naar 2 nieuwe leidinggevenden, die ook willen vertellen. Vind je het fijn om met kinderen om te gaan én vind je het belangrijk, om kinderen iets te leren uit de Bijbel en over hun relatie met de Heere, neem dan gerust contact met ons op: zondagsschoolreho@gmail. com. Kom jij ook? Voel je (weer) welkom! Wanneer en waar en voor wie? 11.30 -12.30 uur in gebouw Rehoboth (Rafikiruimte). Kinderen van groep 1 t/m 8.