Zondagschool Timotheüs

HALLO ALLEMAAL!

4 oktober j.l. mochten we weer met zondagsschool beginnen! We zijn dankbaar, dat we de kinderen weer allemaal bij elkaar zagen in een grote kring! En wat was het leuk, dat we ook nieuwe kinderen welkom konden heten: Lucas, Nathalie, Rachel en Sem.

kinderen

Wat doen we op zondagsschool? Elke zondag wordt er een prachtig verhaal uit de Bijbel verteld. Het is goed om met elkaar te luisteren naar wat écht belangrijk is in je leven: de Heere Jezus (leren) kennen als jouw Redder en dat je Hem mag liefhebben en volgen. We leren de kinderen belangrijke begrippen uit de Bijbelse geloofsleer aan, door middel van voorwerpen en/of voorbeelden, waarbij we de kinderen betrekken en uitdagen om mee te denken. Maar we doen nog meer… We zingen mooie liederen en na het Bijbelverhaal mogen ze kiezen uit een puzzel of knutsel maken. Of we doen samen een Bijbelse quiz. De kinderen mogen ook een mooie Bijbeltekst en/of psalm leren. Want wat in hoofd / hart is opgeslagen, kan niemand eruit halen… Om het leren te stimuleren, kunnen ze punten verdienen. Als een bepaald aantal punten is behaald, krijgen ze een klein cadeautje.

 
Volgende artikel
6 oktober 2020