Zendingsnieuws - Pinksterflyer

Gaan, geven of bidden – dat zijn verschillende manieren om bij te dragen aan het zendingswerk dichtbij of ver weg. In deze flyer kunt u de getuigenissen lezen van de zendingswerkers die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. U leest over het werk dat God door hen heen wil doen tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Zo blijven wij als thuisgemeente met hen verbonden. We kunnen ook bijdragen aan hun missie door middel van een gift. Boven alles zijn wij aan hen verbonden door het gebed.

‘Verder broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u.’ 1 Thessalonicenzen 2:3

2020

Helma en Arjan Branger – www.congo-lees.nl

‘…Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.’ Dat is ook de overtuiging van Wycliffe Bijbelvertalers, en de drijfveer voor ons werk. Wij worden er blij van als mensen inzien en ervaren dat God niet een verre, vreemde God is, maar dat Hij dichtbij is en in onze eigen taal tot ons spreekt. In het verleden zijn we allebei al eens voor Wycliffe uitgezonden geweest, naar Kameroen. We bereiden ons nu voor op een nieuwe uitzending, ditmaal naar de Democratische Republiek Congo. Op dit moment zijn we in Engeland, voor Arjans opleiding. Vanwege het coronavirus krijgt hij nu online les. Helma is naar Ghana geweest om een moedertaalonderwijsproject op basisscholen te evalueren. Verder helpt zij met het geven van cursussen in een mondelinge Bijbelstudiemethode. Dit alles vormt een goede voorbereiding op Congo. Onze uitzendingsdienst is gepland voor 30 augustus, maar in verband met het coronavirus is het niet zeker of alles zal verlopen zoals gepland. Maar we vertrouwen erop dat God op Zijn tijd ons zal brengen waar Hij ons wil gebruiken.

Helma en Arjan Branger

Familie Boone – www.wydaar.nl / www.wycliffe.nl

Op straat komen we vaak Papoea-Nieuw-Guinese vrienden tegen. Dan worden we aangesproken door hen: ‘Hoe gaat het? Waar ga je heen?’ Dit zijn gebruikelijke vragen hier. We beseffen hoe bijzonder het is om contacten op te bouwen met mensen uit een andere cultuur. Het verrijkt ons leven! Dit geeft ons een voorproefje van de diversiteit die er straks zal zijn rondom Gods troon: ‘een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem: de zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam.’

Door het coronavirus hebben we minder contact met de bevolking en de andere zendelingen. Wij hebben besloten om hier te blijven, al weten we niet hoe ons werk en leven er zal uit zien in de komende tijd. We ervaren vrede van onze hemelse Vader op onze beslissing, omdat we heel goed weten waarom we dit werk doen. In vertrouwen op God.

Familie Boone

Geanne van Maanen – geanneinafrika.nl / www.melusi.com

“Ungizungezile ngasemuva nanaphambili, wabek' isandla sakho phezukwami. U omsluit mij van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” – Psalm 139:5

Dit zijn woorden van een lied dat we hier vaak zingen in de kerk. Laatst had ik een gesprekje met mama Nomusa, één van de vrouwen uit de sloppenwijk die bij ons werkt en tot geloof is gekomen. Ze vertelde me over haar zieke kleindochtertje. Ze is arm en heeft letterlijk niet meer dan een huisje van klei. Ze heeft geen verzekering en kan alleen naar het ziekenhuis van de overheid, maar vaak moet je daar enorm lang wachten. Toen ze haar zorgen met me deelde, begon ze dit lied te zingen. Ze zei: ‘Jezus is Koning en Hij zorgt voor ons. Ik vertrouw op Hem.’ Het was voor mij een moment om even stil te staan. Hebben wij ook zo’n vertrouwen in God? Ook wanneer er dingen gebeuren die we niet verwachten of wensen? Het zijn vaak de kleine lessen die me stilzetten en waardoor ik besef hoe bijzonder het is om te werken in Gods Koninkrijk.

Geanne van Maanen

Janneke Berg – www.gave.nl

“Ik was gewend om God te zoeken in de kerk. Want daar is het heilig. Maar ik heb geleerd dat God er juist ook is op de meest donkere en onheilige plekken, in de gebrokenheid van de vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. God is niet voor niets mens geworden. Als je Hem ontmoet in de ander, verandert dat je leven. Voor mij is de grond van het azc heilige grond geworden, want daar ontmoet ik Hem”. Dit is het verhaal van Annemieke, één van de mensen waar ik leiding aan mag geven. Sinds april mag ik een nieuwe functie bekleden bij stichting Gave. Ik mag als manager veldwerk aan 15 mensen leidinggeven. De één staat in direct contact met vluchtelingen en de ander motiveert de kerk om in beweging te komen. Allemaal met het zelfde doel: Nederlanders en vluchtelingen aan elkaar verbinden om samen God te eren. Medewerkers van Gave ontdekken regelmatig zelf: ‘ik help hen, maar ook zij helpen mij om dichterbij God te komen’. Dat is wat zending doet: het brengt verbinding met God en met elkaar.

janneke

Fam. van Leijenhorst  - www.gaveveste.be

Gods Vaderhart is vol van liefde voor vluchtelingen. Het is ons verlangen dat vluchtelingen in België worden gezien en geliefd en kennis maken met het evangelie van Jezus Christus. Vanuit Gave Veste geven we toerusting en begeleiding aan kerken en christenen om christelijk werk onder vluchtelingen op te zetten. We vormen een brug tussen vluchtelingen en kerken. Ik geef aan kerken informatieavonden, cursussen, presentaties en begeleiding in het omgaan met vluchtelingen. Daarnaast begeleidt ik o.a. Iraanse, Afghaanse en Arabische sprekende vluchtelingen om Jezus te volgen in hun leven. Zo coördineren we het Farsi Bijbelonderwijs.

Reza (Iran):  ‘Als moslim was ik bang voor God. Door al deze Farsi Bijbellessen heb ik geleerd dat ik een geliefd kind van God ben. Nu lees ik de Bijbel in mijn eigen Perzische taal.’

In België is het uniek dat in de afgelopen 10 jaar in Vlaanderen deze christelijke organisatie Gave Veste is ontstaan, van Protestants-Evangelische signatuur, die vanuit deze genoemde visie naar vluchtelingen uitreikt. Bid mee dat dit wordt uitgebreid naar Franstalig Wallonië.

Fam van Leijenhorst

Willeke van Kruistum – www.operatiemobilisatie.nl

De Bijbel roept ons op om over niets bezorgd te zijn, maar door gebed en smeekbeden onze zorgen aan God kenbaar te maken; dan zal de vrede van God onze harten en gedachten in Jezus Christus bewaken (Fil. 4:6-7). Dit is een Bijbeltekst die ik afgelopen tijd terug hoorde van een aantal zendelingen op het veld. In de beginperiode van de coronacrisis moesten ze de keus maken om op het veld te blijven of terug te komen. En van velen heb ik terug gekregen dat ze Gods vrede ervaren op hun keus om te blijven. Samen met mijn collega’s mogen we om hen heen blijven staan zodat zij het goede nieuws van Jezus kunnen blijven delen. Ruim drie miljard mensen hebben het goede nieuws van Jezus nog niet gehoord. OM wil dat iedereen dit goede nieuws zal horen en gelooft dat dit mogelijk is als er voor iedereen een community in de buurt is waar mensen over Jezus kunnen horen. Bidden jullie mee dat het goede nieuws verder verspreid wordt?

Willeke van Kruistum

Short Time Mission

Ga je voor een korte periode naar het buitenland om mee te werken aan de opbouw van het Koninkrijk van God? Misschien ga je helpen met het bouwen van een school, kerk of weeshuis. Of je gaat werken in een project met vluchtelingen, kinderen of jongeren. Dan ga je op Short Time Mission! Dat is een ervaring die je leven verandert. Je ziet hoe God werkt op een heel andere plek op deze wereld.

Als je op STM gaat, kun je contact opnemen met Anita en Corné Adams via shorttimemission@gmail.com. Wij luisteren graag naar jouw verhaal en willen je helpen om je ervaringen te delen in onze gemeente. De Zendingscommissie wil jou geestelijk, praktisch en ook met een kleine bijdrage financieel steunen.