Zaterdagopening Oude Kerk

Helaas moesten we vanwege corona in 2020 overslaan, maar betrekkelijk onverwacht mochten we dit jaar, voor de vierde keer, in de zomermaanden de Kerk weer openzetten. Als kernteam willen we alle medewerkers hartelijk danken voor hun inzet. Het heeft aan belangstelling zeker niet ontbroken. Echt tellen doen we niet, maar we proberen wel bij te houden hoeveel bezoekers er komen. En ondanks dat we dit jaar alleen de middagen open waren, kwamen nu ook weer zo’n 100/120 bezoekers, en op openmonumentendag zelfs 180. Mooi is het als er mensen komen die zeggen niets met God te hebben en dan toch in een gesprek bij God uit te komen.

kerk

Er zijn goede geestelijke gesprekken geweest en er is met mensen gebeden. Mensen zitten soms zomaar stil te luisteren en zijn tot tranen toe bewogen door een gezongen lied. We mochten vele buitenlanders begroeten maar ook uit alle streken van ons land. Terugkijkend zijn we God dankbaar dat Hij dit mogelijk maakte. Aan het einde van elke dag mochten we alles terug in Gods hand geven met de bede of Hij er Zijn zegen over wil geven, want wij zijn slechts instrumenten die God wil gebruiken. God zij hiervoor alle lof en eer. We hopen dat volgend jaar, ook de medewerkers, die nu vanwege corona niet meededen, hun plaats weer willen innemen. Ook nieuwe medewerkers zijn hartelijk welkom!