Zaterdagopening Oude Kerk

We zijn dankbaar dat we weer toestemming van de kerkenraad kregen om voor het 4e seizoen de Oude Kerk op zaterdagen open te zetten om belangstellenden te begroeten. We begonnen 18 juli en mochten ongeveer 165 bezoekers welkom heten. Er zijn goede gesprekken geweest; er is orgel gespeeld en gezongen. Verheugd mochten we constateren dat meerdere mensen er door geraakt werden.

kerk

Het zou fijn zijn wanneer gemeenteleden, als gastvrouw/-heer zich bij ons willen aansluiten om ook een keer 3 uurtjes mee te werken. Velen kerken hier al jaren, maar weten niets van wat er te zien is. Wat heeft bijvoorbeeld het Mozesbeeldje met de notabelenbank te maken en het grafmonument van Baron van Essen met het orgel?? Het is heel mooi werk om mensen met allerlei achtergrond Christus te mogen aanprijzen. Of alleen bij de deur de protocolregels te vertellen. We bidden of God dit werk wil zegenen en schapen die geen Herder hebben, ook tot zich wil trekken.

 
Volgende artikel
27 juli 2020