Wijk5avond 19 februari 2020

Er zijn voor elkaar. Bouwen aan onze gemeente in de praktijk.

Bij de kerk denkt u misschien het eerst aan een gebouw, bijvoorbeeld onze Oude Kerk. Maar de gemeente van Christus is vooral een gemeenschap.
Een geestelijk gebouw waarvan de stenen bestaan uit de leden van de gemeente. Uit u, jou en mij dus! Welke steen bent u of jij in de gemeente? Of voelt u zich (nog) geen onderdeel van dat geestelijk gebouw? Hierover gaan we het hebben tijdens de komende Wijk5avond. 
 

Wijk5avond

Graag nodigen wij u en jou hiervoor uit op D.V. 19 februari 2020. De avond begint om 19.30 uur maar de inloop is al vanaf 19.00 uur. Zo is er voldoende tijd voor onderlinge kennismaking of contact.

De heer Eugène Poppe neemt ons mee in de brief van Petrus waar het gaat over het geestelijk gebouw dat wij vormen. Vervolgens gaan we heel praktisch met elkaar in gesprek over de verschillende taken in de gemeente en de plek die wij daarbij kunnen innemen. Daarnaast is er veel tijd voor onderling contact en dus gezelligheid.

Kom naar onze Wijk5avond en neem andere leden van onze wijk 5 mee.
Graag tot 19 februari a.s.!

Woensdag 19 februari 2020 in IKC Juliana, Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld. Inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen om 19.30 uur en de afsluiting is rond 22.00 uur

Dit is een uitnodiging van Wijk 5 van de Hervormde Gemeente Barneveld. Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Breus Blaauwendraad, e-mail: breus@blaauwendraad.nl of telefonisch: 06 - 50 63 73 21.