Wijk3buffet

Zaterdagmiddag/avond 22 juni ben je welkom op het Wijk3buffet.

Welkom wijk 3 buffet

Op zaterdag 22 juni hopen we onze jaarlijkse wijkbijeenkomst te houden. Ook deze keer is het de bedoeling er weer meer het karakter van een warm en koud buffet aan te geven, hoewel de grote pannen voor de liefhebbers van barbecue zeker niet zullen ontbreken!

Evenals afgelopen jaren willen we dat doen op het erf van familie Van Harten aan de Hoornweg 10.

Aanmelden kan bij de familie Van Harten. Bij voorkeur via tvanharten@solcon.nl. Graag onder vermelding van het aantal personen t/m 12 jaar en ouder dan 12 jaar. Wie zich toch liever telefonisch aanmeldt, kan bellen naar de familie Van Harten, telefoon 0342 - 41 42 18.

De kosten bedragen € 8 per persoon, kinderen t/m 12 jaar € 3, maximaal € 25 per gezin.
Voor banken en stoelen wordt gezorgd, dus deze hoeven niet te worden meegebracht! De inloop is vanaf 16.30 uur met koffie/thee en cake.

Ongetwijfeld zijn er onder u die hiervoor een cake willen bakken. Wilt u dit bij het aanmelden dan even doorgeven? Natuurlijk hopen we weer velen van onze wijk te ontmoeten!

Voor de jongeren staat het zwembad opgesteld, oudere mogen er ook in hoor.
We willen ook een boeren midgetgolf organiseren voor jong en oud, dus kom met stevige schoenen en niet met naaldhakken, dat wordt niet wat op het gras.
Namens de wijkdagcommissie

Dit is dé gelegenheid om wijk3mensen te leren kennen: jong en oud!
Neem elkaar mee...

 
Volgende artikel
7 juni 2019