Wijk 5 voornemens ds. A. Bloemendal te Ederveen te beroepen

Zoals afgelopen zondag in de morgendiensten is afgekondigd, is onze wijkgemeente voornemens om ds. A. Bloemendal uit Ederveen te beroepen. Aan dit besluit is een intensief traject voorafgegaan. 

Wijk 5 voornemens ds. A. Bloemendal te Ederveen te beroepen

Op basis van de ingediende namen is kort na de zomer een groslijst opgesteld van predikanten die in onze (wijk)gemeente zouden kunnen passen. Als kerkenraad hebben we van deze predikanten online een of meer preken beluisterd. Er is toen ook een beroepingscommissie ingesteld die met deze lijst aan de slag is gegaan. 
In dat proces zijn we uitgekomen bij ds. Bloemendal. 

De beroepingscommissie heeft op maandag 2 november een prettig en inhoudelijk gesprek met ds. Bloemendal gehad. Daarbij is in alle openheid gesproken over onder meer de inhoud van de prediking en over de kerkelijke situatie in Barneveld. Ds. Bloemendal heeft daarbij aangegeven dat hij positief staat tegenover liturgische diversiteit en dat hij de gemeente in haar verscheidenheid wil dienen, in de lijn van het dienen van God en Zijn Woord. Dit gaf de kerkenraad het vertrouwen om ds. Bloemendal voor onze wijkgemeente te beroepen. In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en van de kerkenraad van wijkgemeente 5 is dit besluit op donderdag 12 november officieel bekrachtigd. Als er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingebracht zal het beroep op zaterdag 21 november worden uitgebracht. 

Ds. Bloemendal hoopt op zondag 29 november voor te gaan in de middagdienst in de Goede Herderkerk. Het gaat dan om een dienst met een vernieuwde liturgie.
We zijn als kerkenraad biddend om Gods leiding het beroepingsproces ingegaan en wisten ons daarbij ook gedragen door het gebed van de gemeente. We leggen alles nu in Zijn handen, in het vertrouwen dat Hij weet wat goed is voor onze gemeente. 

 
Volgende artikel
14 november 2020