Welkom ds. Bloemendal

Onze nieuwe predikant, ds. Bloemendal, is maandag 19 april in Barneveld komen wonen. We heten hem en zijn vrouw van harte welkom in de pastorie aan de Wethouder Ten Hamlaan en hopen dat ze zich hier snel thuis zullen voelen en een goede en gezegende tijd in onze wijkgemeente mogen hebben. De komende weken zullen ze toeleven naar de diensten waarin bevestiging en intrede plaatshebben.

Welkom ds. Bloemendal

Zoals eerder meegedeeld is het vanwege corona niet goed mogelijk om persoonlijke ontmoetingen te organiseren. Graag ontvangt ds. Bloemendal daarom van elk adres uit wijk 5 een A4-tje waarop u een omschrijving geeft van wie u of wie jullie zijn met daarbij de leeftijd en iets over uw of jullie maatschappelijke positie. Ook is het waardevol als u kunt omschrijven op welke wijze u of jullie betrokken zijn bij de gemeente in Hervormd Barneveld. Het is natuurlijk fijn als u daar ook een pas-/gezinsfoto aan toevoegt. Kortom wij vragen u of u zich schriftelijk aan ds. Bloemendal wilt voorstellen. Dat kan zowel op papier als digitaal. Dit alternatief biedt ds. Bloemendal de mogelijkheid om binding te krijgen met de wijkgemeente. 
Het adres van ds. Bloemendal is Wethouder ten Hamlaan 49 (3771 KR); mail kan worden gestuurd naar predikant.wijk5@hervormdbarneveld.nl.

Op zondag 9 mei 2021 wordt ds. A. Bloemendal verbonden aan wijkgemeente 5. De bevestigingsdienst in de Oude Kerk begint om 9.30 uur en wordt geleid door ds. C. Budding uit Goudswaard. De intrededienst begint om 14.30 uur en heeft eveneens in de Oude Kerk plaats. 
Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoeveel mensen in deze diensten kunnen worden toegelaten, zijn de uitnodigingen vooralsnog beperkt gehouden. Mocht het tegen die tijd mogelijk zijn om meer mensen toe te laten, dan wordt daar uiteraard op ingespeeld en zullen op de gebruikelijke manier ook gemeenteleden worden uitgenodigd voor een van de diensten.