Week tegen Kindermishandeling

Van 15 – 21 november is er landelijk weer veel aandacht voor (seksueel) misbruik en geweld in relaties en gezinnen. Helaas is er ook misbruik binnen de kerk.
In onze gemeente is er een Protocol dat erop gericht is om voor veiligheid te zorgen voor kwetsbare groepen in de kerk. De kerk hoort een plek te zijn waar mensen zich veilig kunnen voelen en veilig zijn: jong en oud, gemeenteleden en bezoekers, kerkelijk werkers en vrijwilligers. Ook is het belangrijk dat we als gemeente oog en een luisterend oor hebben voor mensen die, soms na jaren, de moed hebben om niet langer te zwijgen over wat hen is aangedaan op het gebied van seksueel misbruik of ander machtsmisbruik.

kinderen

Het is goed als we alert zijn op signalen van anderen om ons heen. Want bouwen aan een veilige kerk en een veilige omgeving doen we samen!
Heb jij te maken met misbruik in de kerk of huiselijk geweld of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Meld ongewenst gedrag of vraag advies bij de genoemde meldpunten of andere adressen.
Voor dit onderwerp geldt: waar erover gesproken wordt, durven mensen met hun verhaal naar buiten te komen!