Waar komt ZIJ ineens vandaan?

Het kan maar zo zijn, dat u zich dat vorig jaar heeft afgevraagd… Waar komt dat ZIJ ineens vandaan? Misschien wel eens goed om daar wat uitgebreider aandacht aan te besteden.

Geloof, Ontmoet, Groei

In onze mooie gemeente vol diversiteit, wordt veel georganiseerd voor jong en oud. Toch kan het alsnog gebeuren dat er gemeenteleden zijn, die geen aansluiting voelen. Door de jaren heen is er veel veranderd binnen de gezinscultuur. Waar eerder een moeder vooral thuis werkte, werkt zij nu vaak buitenshuis. Waar het eerder bijna vanzelfsprekend was om je catechisatietijd af te sluiten met het doen van belijdenis, is dat tegenwoordig lang niet altijd meer het geval. Daarnaast lijkt het vrijmaken van tijd een steeds lastiger probleem te worden.

In dit geval doelen we op jonge vrouwen uit onze gemeente. Jaren naar catechisatie gegaan, maar nog niet toe aan belijdenis. We doelen ook op werkende vrouwen, die niet in de gelegenheid zijn om overdag, of op vaste tijden, een kring of vereniging te bezoeken. Daarnaast doelen we op vrouwen buiten onze gemeente, die op een laagdrempelige manier, aan kunnen sluiten. Voor deze vrouwen is ZIJ opgericht!

Het doel is één hele dag en drie dagdelen per jaar te organiseren. Op deze manier willen we alle vrouwen, van alle leeftijden de gelegenheid bieden om samen te geloven, te groeien en elkaar te ontmoeten. In deze ontmoeting kunnen we elkaar steunen, juist ook als we op een verschillende plek staan op de weg van het geloof.

Dankbaar hebben we vanaf het allereerste begin Gods leiding mogen ervaren. We willen Hem blijven volgen in alles wat we organiseren tot Zijn eer! Om de jongere vrouwen goed te bereiken maken we veel gebruik van social media. Ook houden we u op de hoogte via de kerkbode en de beamers.