Verdriet en stilte in december

Hoe je voelde
hoe je rook
het begint langzaam te vervagen
De nachten dat ik huil
de dagen dat ik sterk ben
het gemis kent zoveel lagen

Maar dwars door alle lagen heen
dwars door boos
bedroefd
en stil
Dwars door de lagen van gemis
blijft steeds dat ik je liefde wil

Je liefde die me vasthield
me troostte bij verdriet
Je liefde die me zag en kende
nooit mis ik jouw liefde niet! *

*Naar een gedicht van Anne-Marije Maris uit ‘Geef mij je echt’ (2021)

alleen

Misschien herkent u iets in dit gedicht. Korte tijd geleden heeft u afscheid moeten nemen van uw man of vrouw. En daarom lijkt de glans van het leven verdwenen. U zag misschien tegen de Kerstdagen op en de overgang naar een nieuw jaar is een hoge drempel geworden. Hoewel het gemis elke dag voelbaar is, kan het nu toch extra zwaar voelen. In plaats van gezelligheid ervaart u nu verdriet en heimwee naar wat voorbij is.

Verdriet en gemis maken vaak eenzaam en onbegrepen. Natuurlijk willen anderen wel luisteren en leven zij ook wel mee. Maar toch kan niemand het verdriet wegnemen. De pijn van verlies benadrukt hoeveel je van iemand hield. Het kan fijn en helpend zijn om eens te praten met iemand die in dezelfde situatie zit.

Als werkgroep Rouw en verlies zijn wij daarom bezig met de voorbereidingen voor een bemoedigingsavond op 23 februari 2023. Op deze avond is iedereen (jong of misschien al wat ouder) welkom die in de afgelopen drie jaar zijn / haar man of vrouw heeft moeten loslaten. Dominee Koeman hoopt enkele gedachten met ons te delen en ons vanuit Gods Woord te bemoedigen.
Noteer deze avond alvast!
Heel veel sterkte en Gods nabijheid nu u alleen aan het nieuwe jaar moet beginnen. Wij wensen u Gods vrede en Zijn troostrijke nabijheid toe voor 2023, waarbij wij de woorden van Paulus overnemen: Wees in geen ding bezorgd maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus! (Filippenzen 4: 6 en 7)

Meelevende groet namens de werkgroep Rouw en verlies,
Dominee J. Brussaard, Tineke van Middendorp en Wijnanda van der Kruijff;
E: rouwenverliesbarneveld@ gmail.com.
T: 418420 of 06-20027023.

 
Volgende artikel
26 oktober 2022