Vacature predikant wijk 5

Zondag 23 februari heeft ds. L.P. Blom afscheid genomen van onze wijkgemeente, nadat hij in november 2019 het beroep had aangenomen naar de Hervormde Gemeente te Rijssen, wijk 1.

Hierdoor is binnen onze wijkgemeente een vacature ontstaan en dienen we op zoek te gaan naar een nieuwe wijkpredikant. Wij geloven dat dit alles niet buiten Gods leiding om gaat; immers Hij roept en zendt Zijn dienaren.

Vacature predikant wijk 5

Aan de belijdende leden van wijkgemeente 5 is verzocht om namen van predikanten in te dienen. Het moderamen heeft aan de hand van deze lijst een "longlist" opgesteld. Ook hebben we ds. Van Rumpt , als consulent, gevraagd zijn visie te geven op deze "longlist".

De afgelopen weken hebben we diverse diensten van predikanten beluisterd en bekeken. In de kerkenraadsvergadering van 25 juni j.l. hebben we aan de hand van de opgemaakte verslagen, indrukken en reacties de "longlist" teruggebracht tot een beperkte "groslist". Hiermee kunnen we overgaan tot het daadwerkelijk beroepen van een predikant. Dit zal echter pas na de zomervakantie gaan plaatsvinden.

De profielschets is te vinden onder deze link en kunt u ook opvragen bij de scriba van de wijk, Bert van de Wetering, Wethouder Rebellaan 32, 3771 KA Barneveld.
Email: scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl

Tenslotte vragen wij u om het beroepingswerk in onze wijk in uw voorbede te willen gedenken en te willen bidden om Gods leiding bij alle besprekingen en besluiten.

Kerkenraad wijkgemeente 5

 
Volgende artikel
27 juni 2020