Vacature predikant wijk 5

Zondag 23 februari heeft ds. L.P. Blom afscheid genomen van onze wijkgemeente, nadat hij in november 2019 het beroep had aangenomen naar de Hervormde Gemeente te Rijssen, wijk 1.

Hierdoor is binnen onze wijkgemeente een vacature ontstaan en dienen we op zoek te gaan naar een nieuwe wijkpredikant. Wij geloven dat dit alles niet buiten Gods leiding om gaat; immers Hij roept en zendt Zijn dienaren.

Vacature predikant wijk 5

Wij als kerkenraad hebben echter ook onze verantwoordelijkheid in dit proces en willen graag u, als wijkgemeenteleden, hierbij betrekken. Daarom dit verzoek aan de belijdende leden van wijkgemeente 5:
Wellicht kent u één of meerdere predikant(en) waarvan u denkt dat die goed in onze wijkgemeente zou(den) passen. Wilt u dit dan aan ons doorgeven? Graag uw aanbeveling(en) gemotiveerd indienen, onder vermelding van uw naam en adres. U kunt hiervoor, indien gewenst, gebruik maken van de profielschets wijkpredikant wijk 5. De profielschets is te vinden onder deze link en kunt u ook opvragen bij de scriba.

Uw reacties kunt u tot uiterlijk 14 maart a.s. indienen bij de scriba van de wijk, Bert van de Wetering, Wethouder Rebellaan 32, 3771 KA Barneveld.
Email: scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank! Tenslotte vragen wij u om het beroepingswerk in onze wijk in uw voorbede te willen gedenken en te willen bidden om Gods leiding bij alle besprekingen en besluiten.

Kerkenraad wijkgemeente 5