Vacature predikant wijk 5

Zondag 23 februari heeft ds. L.P. Blom afscheid genomen van onze wijkgemeente, nadat hij in november 2019 het beroep had aangenomen naar de Hervormde Gemeente te Rijssen, wijk 1.

Hierdoor is binnen onze wijkgemeente een vacature ontstaan en dienen we op zoek te gaan naar een nieuwe wijkpredikant. Wij geloven dat dit alles niet buiten Gods leiding om gaat; immers Hij roept en zendt Zijn dienaren.

De profielschets is te vinden onder deze link en kunt u ook opvragen bij de scriba van de wijk, Bert van de Wetering, Wethouder Rebellaan 32, 3771 KA Barneveld.
Email: scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl

Vacature predikant wijk 5

Op zaterdag 29 augustus hebben we tijdens de jaarlijkse kerkenraadsdag de groslijst samengesteld van predikanten waarmee wij de komende tijd in contact hopen te komen voor het uitbrengen van een eventueel beroep. Ook is de beroepingscommissie samengesteld die inmiddels is begonnen met de werkzaamheden.

Wij weten ons in dit alles afhankelijk van de zegen van onze God en vragen u om uw gebed, zodat wij als broeders wijsheid en inzicht mogen ontvangen in het vervolgen van deze procdure.

Kerkenraad wijkgemeente 5