Vacature jeugdwerker

In de vergadering van 28 oktober jl. heeft de Algemene Kerkenraad goedkeuring gegeven op het profiel van jeugdwerker.

Voor het jeugdwerk is het enorm belangrijk dat we een nieuwe jeugdwerker kunnen verwelkomen.

brief

In het kort de kern van het profiel van jeugdwerker, de uitgebreide versie kan hier worden gedownload.
- Coördinatie en uitvoering van beleid: Door de enorme omvang van het jeugdwerk is het belangrijk dat er voor afstemming en verbinding wordt gezorgd tussen de jeugdwerkactiviteiten. De jeugdwerker geldt als aanspreekpunt voor leiding en coördinatoren en kijkt welke behoefte er is in de toerusting van onze vrijwilligers;
- Contact met jongeren: Bezoeken van jeugdwerkactiviteiten en social media inzetten om jongeren te bereiken;
- Toerusting opvoeders: ondersteunen van gezinnen in de geloofsopvoeding van onze kinderen en jongeren. Dit kan door het beschikbaar stellen van materiaal of events te organiseren waarin ouders/opvoeders toegerust worden.

 
Volgende artikel
20 november 2020