Tussendoortje - Tijd voor verandering

God houdt van mensen. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven om de mensheid te redden. Maar is de mens het enige wat Hij zo lief heeft dat Hij er alles voor over heeft? Nee, God zag dat de hele aarde goed was en àl wat daar in is. Het is allemaal van Hem en door Hem geschapen. Ook de bomen in het veld, de dieren, de vogels, de besneeuwde bergen. Het is voor God allemaal belangrijk genoeg om bewaard te worden.

groen

Persoonlijk dacht ik dat de Bijbel over God en mensen gaat, maar als ik met andere ogen lees, zie ik dat God in de hele Bijbel de schepping erbij betrekt. Hij geeft in de wetboeken leef- en landbouwvoorschriften met respect voor mens, dier en milieu. Hij laat ons in Job nietig voelen door vergelijkingen met de natuur. Jezus laat aan Zijn leerlingen zien dat Hij macht heeft over de onstuimige zee. God gebruikt water, vuur en wind als tekenen van Zijn Heilige Geest. En op de dag van de Heer zal Hij Zijn aarde louteren en vernieuwen.

Sinds de kerkvaders en na de industriële revolutie zijn wij boven de schepping gaan staan. We handelen alsof alles geschapen is ten behoeve van de mens. Bomen zijn hout voor onze huizen, dieren zijn voedsel voor onze magen, olie en steenkool zijn brandstoffen. We gebruiken alles als hulpbronnen voor òns leven zonder te beseffen dat we rentmeester zijn in plaats van eigenaar. Op dit moment gebruiken we meer dan weer aangevuld en hersteld kan worden en raakt de schepping uit evenwicht. Hiermee doen we God tekort. Daarom is het nu tijd onze houding te veranderen. Tijd voor betrokkenheid op de schepping, om ook om die manier God recht te doen.

 
Volgende artikel
25 september 2020