Tussendoortje - Hoe was jouw jeugd?

Heb je mooie herinneringen uit je kinderjaren? Hoe fijn is het als je met warme gevoelens terug kunt kijken op je jeugd. Met zorgzame ouders, die je met liefde hebben voorbereid op de toekomst. 
In de komende Week tegen Kindermishandeling besteden we aandacht aan kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en slachtoffer zijn van lichamelijke en/of geestelijke mishandeling. Kinderen vormen een kwetsbare groep. Zij kunnen meestal niet opkomen voor zichzelf, zijn erg afhankelijk van en loyaal aan hun ouders/verzorgers en kunnen dus nergens met hun verhaal terecht. Achteraf geven slachtoffers van huiselijk geweld aan zich enorm eenzaam te hebben gevoeld. In de steek gelaten door hun omgeving (of kerk) die de signalen niet opving of negeerde. 

gezin

Huiselijk geweld tegen kinderen stopt nooit vanzelf. In Nederland is ongeveer 3% van de kinderen blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling (Nationale Prevalentiestudie Mishandeling). Dat zijn naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen jonger dan 18 jaar. Een schrikbarend aantal!
Samen met een aantal gemeenteleden volgde ik vorig jaar een cursus “Aanpak Huiselijk Geweld”. 
Van onze cursusleidster (dertig jaar als professional werkzaam in de Jeugdzorg), kregen we schrijnende verhalen te horen.  Wij leerden daarbij een aantal signalen herkennen, die bij een niet-kindveilige situatie (kunnen!) horen: plotseling veranderend gedrag of ontwikkeling van een kind, kind met extreme schrikreacties of verstijven, onverklaarbare verwondingen op vreemde plekken of vertonen van niet bij leeftijd passend seksueel gedrag of kennis. 
Een oproep is daarom: wees als omgeving alert, maar ga uiterst voorzichtig om met deze signalen. Ze staan niet op zichzelf en kunnen door niet-professionals verkeerd worden geïnterpreteerd, met alle gevolgen van dien.
Heb je zelf te maken (gehad) met huiselijk geweld of maak je je zorgen om iemand uit je omgeving? Weet dat er (professionele) hulp beschikbaar is, waar je altijd terecht kunt. Kijk op www.hervormdbarneveld.nl/hulpverleningsadressen.  

 
Volgende artikel
13 november 2023