Tussendoortje - Cursus Bijbellezen

Waarom neemt de belangstelling voor het Bijbellezen toe?
Omdat er steeds meer vragen zijn waar het antwoord niet vanzelfsprekend op te vinden is. Je thuis alléén verdiepen in de Bijbel vraagt veel discipline, maar met het voorbereiden op een cursusavond heb je een stok achter de deur. Wanneer je dan samen bezig bent, vul je elkaar aan en ga je de Bijbel beter verstaan. Een preek is soms te veel theorie en één woordenbrij, dan mis je de praktische toepassing. Nu krijgt in het gesprek de concrete actualiteit onze aandacht en kun je (h)eerlijk reageren vanuit het gewone alledaagse leven.

Bijbel

We lezen samen de tekst, niet woordje voor woordje, maar wel zo dat een tekstgedeelte voor je gaat leven. Ook het eigensoortige karakter van een Bijbelboek en de achtergronden van de auteur en context worden meegenomen. Soms betekent het ook dat Bijbelse verbanden ter sprake komen en is er echt sprake van verdieping.

Tijdens de cursus ligt de focus op een persoonlijke, praktijkgerichte wijze van Bijbelstudie. Je maakt als het ware zelf onderdeel uit van de tekst en die komt dan tot leven. Wat betekent dit voor mijn leven, vandaag, morgen en overmorgen? Die vraag blijven stellen en samen beantwoorden zorgt voor een beweging waarbij we de woorden gaan horen én doen. Daar bevragen we elkaar ook op en dat is in het begin soms wennen voor de deelnemers, maar gaandeweg ontdek je er toch de mooie kanten van. Voorheen spraken we vooral over de Bijbeltekst, maar nu spreken we meer over ons leven in het licht van de Bijbel.