Toegankelijke en opbouwende lezingen over het thema ‘Als God dan liefde is…’

De tweede Ankerlezing over het jaarthema vindt plaats op:
D.V. 20 februari 2020 in Voorthuizen (Bethabara, Van den Berglaan 79)
Spreker:    Dhr. R. Groenenboom, Waddinxveen
Thema:   Gods liefde en het lijden van de christenen

toegankelijke lezingen

Miljoenen christenen worden vervolgd vanwege hun geloof. Als journalist en woordvoerder van SDOK heeft dhr. R. Groenenboom afgelopen jaren wereldwijd veel christenen ontmoet die een hoge prijs moeten betalen voor hun christelijk getuigenis. In die ontmoetingen heeft hij gezien dat God door alle verdriet en ellende heen, het lijden gebruikt om Zijn Koninkrijk te bouwen. Waarom laat God het lijden van Zijn kinderen toe en hoe gebruikt Hij het lijden? Vanuit de Bijbel en vanuit zijn ontmoetingen met vervolgde broeders en zusters, gaat dhr. Groenenboom in op deze vragen.

Tijd:           20.00 uur (inloop met koffie/thee 19.30 uur) tot 21.30 uur.

 Kosten:     5 euro (koffie/thee inbegrepen).

www.ankerlezingen.nl