Temperatuur in de gebouwen

Vooruitlopend op het winterwerk heeft coördinator Nico Lokhorst vanaf 23 september de temperaturen in alle gebouwen verlaagd. Dit betreft de Oude Kerk, de kerkzalen van Rehoboth en de Goede Herderkerk, de zalen in laatstgenoemde kerken en de overige kerkgebouwen. Tijdens de kerkdiensten steken we in op een temperatuur van 18 graden. Voor de zalen beperken we de temperatuur op de gebruiksmomenten vooralsnog tot 19 graden. Zodra de kerken en kerkzalen buiten gebruik zijn schakelen we terug naar temperaturen van circa 15 graden.

herfst

Eén van de aandachtspunten is dat de orgels niet te koud mogen staan. Nico verzorgt de temperatuurinstellingen voor de gebouwen op basis van de voor kerkdiensten, gemeentelijke activiteiten, koren en vergaderingen gereserveerde ruimten. We verzoeken een ieder niet zelf te draaien aan de temperatuurinstellingen. Genoemde temperaturen hebben een voorlopig karakter. We benutten de komende tijd om te bezien hoe we het energieverbruik en de energierekening verder kunnen reduceren. Wilt u in de kledingkeuze rekening houden met de lagere temperaturen? Hartelijk dank voor uw medewerking.

 
Volgende artikel
10 oktober 2022