Stille week - Stil worden voor God

De week voor Pasen wordt ook wel de 'stille week' genoemd. De lijdensweg van de Heere Jezus bereikt een climax: de worsteling, het intense gebed in de hof van Gethsémané. Dan de weg van lijden naar het kruis (de Via Dolorosa). Hierna de bespottingen en de geselingen. Vervolgens de terechtstelling. Als laatste dan de kruisiging op de heuvel Golgotha. We kunnen ons niet voorstellen hoe ingrijpend deze weg is geweest. De toorn van God daalt neer op de Zoon. Hij draagt de zonden van de hele wereld weg. Een nieuwe weg ontsluit zich naar de Vader. De dood van Jezus brengt volkomen verzoening. In de stille week mogen we stil worden voor God. Tijd en rust nemen om de lijdensweg van Jezus dieper en intenser met elkaar te doordenken.

Golgotha

In de Oude Kerk willen we in deze week van maandag tot en met donderdag elke avond een half uur samen komen om te zingen, te bidden, het Woord van God te lezen en er samen over na te denken.
We willen dit doen aan de hand van vier thema's:

Tijdens een moment van stilte is er ruimte voor persoonlijke meditatie. We luisteren naar een gedicht en naar een muzikaal intermezzo. Er zijn verschillende mensen die hun medewerking verlenen. Er wordt solo gezongen door Judith Boluijt, Jeanine Heij speelt viool, Julian van Delen cello, Annedien Bos dwarsfluit en Geert Jan v.d. Beek panfluit. Hans van de Maten begeleidt ons op het orgel bij de samenzang en Ans Blaauwendraad verzorgt de schriftlezingen en declamaties. Begeleiders op de piano zijn: Wim de Graaf en Jaap Ouwehand. De korte meditaties hoopt ondergetekende te verzorgen. U en jou wil ik van harte uitnodigen naar de Oude Kerk te komen. De aanvang is 19.30 uur. We hopen op goede ontmoetingen met elkaar. Aart Peters