Stille week

In de zo genoemde ‘stille week’ voor Pasen nodigen wij u en jou uit, van 6 april tot en met 9 april a.s. samen een moment van bezinning te houden. Door de huidige omstandigheden kunnen we niet samenkomen, maar u kunt het volgen via de kerkradio of kerkomroep.nl (Oude Kerk). Het is een voorrecht om in vrijheid als gemeente na te denken over het werk van onze Zaligmaker, Die kwam om te dienen en Zijn leven te geven voor onze zonden. Het thema dit jaar is: ‘Hij kwam bij ons…’ We denken na over: Jezus, Die kwam om zonden te vergeven (1e avond), te genezen (2e avond), te dienen (3e avond) en Zijn leven te geven (4e avond). Naast zang, een korte meditatie, een persoonlijk moment van stilte en een declamatie, zijn er muzikale bijdragen van Judith Boluijt, sopraan en Wim de Graaf (begeleiding), Frank van Schaik en Rufo Petri (fluit), Ton Burgering en Geert Jan v.d. Beek (panfluit) en Jillian van Delen (cello) en Jaap Ouwehand. Het begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 20.45 uur.

kruis

STIL WORDEN VOOR GOD In de zgn. ‘Stille week’ voor Pasen, (ook wel Goede week genoemd) zijn er in veel kerkelijke gemeenten bezinningsavonden. Ook in onze gemeente, in de Oude Kerk. Dit jaar zal het anders zijn als andere jaren, namelijk, vanwege het Coronavirus, zonder gemeenteleden en gasten in de kerk. Via kerkradio of internet bent u en jij van harte welkom de bezinningsavonden mee te maken. De veertigdagentijd, een tijd van vasten en voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen, bereikt een climax in de laatste week. Jezus op weg naar het kruis. Een weg van verraad, intens gebed, spot, hoon, vernedering en veroordeling. En zo had de Vader in de hemel het bedoeld. De Zoon, zou Zijn leven geven tot een losprijs voor velen. Over die bijzondere weg raak je nooit uitgedacht en uitgezongen. Daarom is het goed in de stille week als gemeente tot rust en bezinning te komen. Stil te worden voor het aangezicht van God. Hem te danken voor Zijn genade en liefde voor een wereld verloren in schuld. We het ook persoonlijk mogen ervaren: Hij voor mij. Een bekend lied verwoord die dank als volgt: ‘Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood. U hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer’. Elk jaar proberen we verschillende aspecten van het lijden van de Heere Jezus te belichten. Dit jaar willen we samen nadenken over het thema: ‘Hij kwam bij ons…’. Het begin van een bekend lied: ‘Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als Mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd’. Dit thema zal elke avond verder worden uitgewerkt.

Bonhoeffer - Donderdagavond willen we in het bijzonder ook stil staan bij de sterfdag van Dietrich Bonhoeffer. 75 jaar geleden op 9 april 1945, wordt zijn doodvonnis voltrokken. Nota bene enkele weken voor de bevrijding! Bonhoeffer, luthers predikant en theoloog werd beroemd om zijn gelovige stellingname tegen nazi-Duitsland. Bonhoeffer beseft dat er een tijd aanbreekt om het niet bij woorden te laten. Hij kan er niet meer omheen: hij zal een van de mensen zijn die Duistland van binnenuit wil tegenwerken in de komende oorlog. Een levensgevaarlijke beslissing. Maar dit is wel wat God van hem vraagt, wat het ook kost. Uiteindelijk zijn leven. Bonhoeffer nam deel aan een samenzwering tegen Adolf Hitler met als doel hem te doden. Na een mislukte aanslag op 20 juli 1944 kwam zijn betrokkenheid met de groep officieren aan het licht en werd hij ter dood veroordeeld. Tot de voltrekking van het vonnis werd hij in diverse gevangenissen en concentratiekampen ondergebracht. Het vonnis werd pas op 9 april 1945 voltrokken. Zijn laatste woorden voor zijn dood waren: ‘Dit is het einde, voor mij het begin van het leven’.

Deze laatste woorden van Bonhoeffer zette mij aan het denken. Ik probeer de verbinding te leggen met de laatste woorden van Jezus aan het kruis: ‘Het is volbracht’. Hij gaf Zijn leven en maakte een nieuw begin. Een nieuwe weg werd ontsloten naar de Vader. Het voorhangsel in de tempel scheurde in tweeën. Er kwam vrije toegang tot God, door de Zoon. De dood van Jezus had het laatste woord niet. Hij zou opstaan uit het graf en leven tot in eeuwigheid. We hopen op gezegende avonden in de ‘stille week’. Aart Peters

 
Volgende artikel
26 maart 2020