Slotdienst aangepaste Catechese

Op zondag 14 april is er weer onze slotdienst samen met onze vrienddominee Plug. Het thema van de dienst is HOSANNA! Deze dienst is in de Goede Herderkerk en begint om 16.45 uur. De eerste collecte is weer bestemd voor ons spaardoel: het kindertehuis ALEH in Jeruzalem. Wat is ons geld daar welkom! We zullen er in de dienst nog iets meer van vertellen en misschien wilt u er wel iets extra’s voor meenemen….

Aansluitend is er een broodmaaltijd. Op maandagavond 15 april vieren wij onze slotavond in Rehoboth van 19.00 tot 20.00 uur. Daar zal het eindbedrag voor ALEH op een ludieke manier bekend worden gemaakt. U bent hartelijk welkom, wij kijken er naar uit. Een hartelijke groet van de bezoekers van de aangepaste catechisatie.

Catachese