Potgrondactie 2020

POTGRONDACTIE 2020 : GESLAAGD! Wat een prachtige opbrengst mocht de potgrondactie op jl. 7 maart opleveren: € 17.500 in totaal voor projecten in Roemenië en Ethiopië. Zoals al is bekend gemaakt een kwart van het bedrag (€4.375,-) is bestemd voor onze werkgroep en krijgt een bestemming in het project Fintinele dat we sinds kort ondersteunen. Hieronder vindt u een stukje van de meest recente nieuwsbrief, waarin ook de woningnood beschreven staat van veel ouderen in Fintinele. Met name de schrijnende situatie van Mircea wordt beschreven door Cees en Thea van Oudenallen die aan het project verbonden zijn. De opbrengst van onze actiedag komt volledig ten goede aan de verbetering van huisvesting voor ouderen in Fintinele.

potgrond

Samenvatting uit de Nieuwsbrief van Fintinele – maart 2020 “Wij willen u graag deelgenoot maken van een uitbreiding in ons ouderenprogramma. Elke maand konden we twee ouderen voorzien van een voedselpakket. In het nieuwe jaar is dit met een oudere man uitgebreid. Deze man heet Mircea en door een bezoek van iemand uit de kerk aan Mircea kwamen we erachter dat de Mircea ziek is en niet meer in staat was om voor zichzelf te zorgen. Mircea was zelfstandige en dan heb je geen recht op een collectieve ziektekostenverzekering. Hij is nu door een gezamenlijke actie van de kerk en de stichting naar het ziekenhuis geweest en voorzien van medicijnen. Mircea leeft nu in een huisje van een gemeentelid en wij brengen hem nu steeds een voedselpakket. Er is een plan ontstaan om een kleine woning te bouwen waar hij toch weer zelfstandig kan gaan wonen. Omdat Mircea ook geen pensioen heeft kan hij zelf eigenlijk niks. Wij houden u uiteraard op de hoogte van alle vorderingen. We vragen uw gebed voor zijn situatie. Alvast onze hartelijke dank voor uw steun.

De actiedag verliep goed! Het aantal vrijwilligers was dit jaar een stuk lager dan anders, maar iedereen deed zijn best om er alles uit te halen. De sfeer en het weer waren uitstekend en dat droeg geweldig bij aan het slagen van deze actiedag.

  • Dank alle vrijwilligers!
  • Dank aan rijders, verkopers, laders, keukenvrijwilligers, koster, overnachter op het kerkplein, soepkokers en bestelling rondbrengers.
  • Een bijzonder dank aan supermarkt Plus voor sponsoring!
  • Bovenal dank aan onze hemelse Vader die het werk van onze handen wilde gebruiken en zegenen.
 
Volgende artikel
26 maart 2020