Pionieren in de Bloemenbuurt

Tijdens de meivakantie was vanuit onze gemeente een team van Athletes in Action actief in de Bloemenbuurt. Op en rondom het voetbalveldje achter de Lidl hebben ze veel jongens en meisjes een fijne week bezorgd. Bij het opzetten van de tenten op maandagmorgen kwamen er al kinderen vragen: “Wanneer gaat het beginnen?” Ook andere wijkbewoners konden ervan genieten. In totaal waren er zo’n honderddertig personen aanwezig bij de barbecue op vrijdag, en dat terwijl het regenachtig en koud was!

Athletes

Met veel dankbaarheid zie ik terug op de kerkdienst in de Goede Herderkerk waarbij we dit team mochten inzegenen. Bewust zijn ze deze week begonnen in afhankelijkheid van God. Dit kwam ook tot uiting in het draaiboek voor de AIA-week. Iedere morgen was er na het ontbijt veel tijd ingeruimd voor stille tijd en teamtijd. In het ontmoetingscentrum Bronveld was er een ruimte, waarin de teamleden zich konden terugtrekken. Daar lagen ook goede boeken op tafel om te lezen. De beste tijd van de dag werd zo gebruikt om God te ontmoeten, voor een persoonlijke en gezamenlijke geloofsverdieping. (Voor ons als gemeente ook een heel leerzame aanpak!) Die afhankelijkheid van Gods Geest schept ook ruimte om Hem aan het werk te zien. Mooi vond ik de reactie van één van de bestuursleden van de Marokkaanse vereniging: Ze zijn blij met wat AIA doet, omdat ze zien dat sommige jongeren positief veranderen. Ondertussen zijn we op verschillende niveaus in onze gemeente bezig om dit werk te ondersteunen. Het AIA-team werkt al een aantal jaren samen met het team van Simpelkerk, dat vanuit de Geref. Vrijgemaakte Kerk is opgezet. Zij houden al zo’n acht jaar lang laagdrempelige samenkomsten in de Bloemenbuurt en hebben veel contacten in de wijk opgebouwd. Het is een vorm van kerkelijk pionieren. In de Waarheidsvriend van 25 april is hieraan een lezenswaardig artikel gewijd. Bij zulke initiatieven gaat het om inspelen op behoeften die er in de wijk/buurt leven. Daardoor ontstaan er contacten en kan er gemeenschapsvorming plaatsvinden. In die ruimte ontstaan er mogelijkheden om het Evangelie te delen. In Engeland noemen ze dit soort initiatieven Fresh Expressions of Churches. Het zijn kerkplekken, die telkens een andere vorm krijgen, maar waarin je toch het wezen van kerk-zijn kunt terugvinden. De kerk is immers niet een gestold instituut rondom een in beton gegoten kerkorde. Maar de kerk is een levende gemeenschap rondom de levende Heere Jezus Christus! Hij Zelf ging ons voor langs ongebaande paden. Hij was dé Pionier. Let er maar eens op hoe Hij het gesprek zocht met mensen! Let erop hoe Hij hun leefwereld binnenkwam! Denk eens aan Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). In Zijn gelijkenissen laat Jezus duidelijk merken dat de kerk geen doel in zichzelf mag zijn. (Mattheüs 13). De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk. De gelovigen liggen als zaad verspreid over de akker van de wereld. We kunnen het ons als gelovigen niet veroorloven om het goed met elkaar te hebben, terwijl er ondertussen zoveel mensen verloren dreigen te gaan. Jezus Christus was met innerlijke ontferming bewogen. En wij? Nemen wij genoegen met een kerk waarin we het goed hebben, of durven we over onze schaduw heen te stappen op weg naar de ander? Ds. L.P. Blom