Openluchtdienst

Het gemis om elkaar niet te kunnen ontmoeten in de kerk is groot. Er is verlangen om elkaar te zien en samen een eredienst te beleven. Met een kernteam is gekeken of dit in Barneveld haalbaar is, in de open lucht.

De Algemene Kerkenraad heeft positief op het initiatief gereageerd en alle medewerking verleend om de openluchtdienst mogelijk te maken. De burgerlijke gemeenten Barneveld en Ede zijn benaderd met een protocol waarbij de veiligheid m.b.t. Coronamaatregelen wordt geborgd. Dit ligt in lijn met wat ook binnen de eisen zijn zoals te lezen valt in dit artikel. Een treffend verschil is wel dat er buiten meegezongen mag worden.

Openluchtdienst

Belangrijke punten

 • De tweede dienst is zondag 26 juli, aanvang 10.30 uur. Vervolgens elke zondag in augustus aanvang 11.00 uur.
 • Deze dienst vindt plaats in een weiland en komt in plaats van de 11-uursdienst in de Goede Herderkerk.
 • Er zijn maximaal 700 bezoekers toegestaan.
 • Je wordt uitgenodigd via hetzelfde systeem als we voor de binnendiensten gebruiken. Je kan je aanmelden via hervormdbarneveld.nl/aanmelden. Vink bij je voorkeuren de 'Openlucht' aan. Al eerder aangemeld voor binnendiensten? Dan kunt je je gegevens aanpassen door in te loggen en nu ook 'Openlucht' aan te vinken.
 • In de uitnodiging voor een dienst wordt vermeld waar deze gehouden wordt.
 • De liturgie tref je aan onder de vermelding van de diensten op de website. Hou deze bij de hand of print de liederen van te voren uit.
 • Een toiletvoorziening is aanwezig met het verzoek er zo weinig mogelijk gebruik van te maken.
 • Er is geen Bijbelklas en geen oppas. Het lopen tijdens de dienst moet worden vermeden. De predikant zal tijdens de dienst aandacht geven aan de kinderen.
 • Koeien gebruiken mogelijk op zaterdag de wei. Hou daarmee rekening in uw schoenkeuze. Pas zelf de kleding aan op het weer.
 • Er zijn beperkte parkeermogelijkheden. Kom daarom het liefst op de fiets en neem uw eigen stoel en/of kleed mee.
 • Bij aankomst wordt geïnformeerd naar gezondheid. Er staan tafels om handen te desinfecteren.
 • Er wordt een route aangegeven om te lopen en een plaats aangewezen waar men kan gaan zitten.
 • Laat geen afval slingeren zodat we de gastvrijheid niet misbruiken en de koeien geen gevaar lopen.
 • Het kan zijn dat op basis van ervaring en de ontwikkeling van Covid-19 de werkwijze aangepast wordt.

De opzet is om de vakantieperiode elke zondag een hagenpreek te houden aan de rand van Barneveld. Alles gaat in overleg met de burgerlijke gemeente.

Er is een stuurgroep gevormd met diverse commissies. Wil je zelf ook een bijdrage leveren? Meld je aan als vrijwilliger. Als er vragen zijn mail dan naar Leo de Groot l.d.degroot@solcon.nl of bel 0342 - 41 79 86.