Opbrengst Actie Kerkbalans 2021

Vanwege corona moesten we in allerlei opzichten extra zorgvuldigheid in acht nemen, ook bij de telling van de toezeggingen voor Actie Kerkbalans. Onze inschatting was dat we de opbrengst pas in de ochtenddiensten van zondag 14 februari zouden kunnen meedelen. Het is toch gelukt om u op het gebruikelijke moment te informeren: op de eerste zondag in februari.

kerkbalans

Voor ons als college was de opbrengst overweldigend. U heeft voor het lopende kalenderjaar € 865.000 toegezegd. Dit is ruim 11 procent meer dan vorig jaar. We zijn verwonderd, dankbaar en stil. U heeft ruimhartig gegeven. U heeft met uw hart gegeven. Boven alles gaat onze dank uit naar de Heere God. Hij verhoorde de vele gebeden op bijzondere wijze. Hij zorgt voor onze gemeente. Hij leerde ons opnieuw dat wij ons geen zorgen behoeven te maken. Hem zij alle eer. Gemeente, dank voor uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven.