Opbrengst Actie Kerkbalans 2020

Met grote dankbaarheid en vol verwondering hebben we kennisgenomen van de opbrengst Actie Kerkbalans 2020. U heeft voor €778.000 aan vrijwillige bijdragen toegezegd. Dit betreft de toezeggingen die we tot en met vrijdagmiddag ontvingen. De opbrengst is opnieuw hoger. Wat een gebedsverhoring en wat een zegen! Hiervoor komt God alle dank en eer toe. Ook in Barneveld blijft Hij voor Zijn gemeente zorgen. Gemeente, hartelijk dank voor uw vrijgevigheid! 
 

kerkbalans