Opbrengst actie Kerkbalans 2019

Met grote dankbaarheid maakt het College van Kerkrentmeesters bekend dat er een bedrag van

€ 754.000

is toegezegd aan Kerkbalans 2019.

Logo actie Kerkbalans 2019

'Geef voor je kerk'

De Actie Kerkbalans had dit jaar als thema 'Geef voor je kerk'. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. De kerk is de plaats om samen God te ontmoeten. Tijdens de jaarlijkse Actie Kerkbalans vragen we jou, als lid van de Hervormde Gemeente Barneveld, om een vrijwillige financiële bijdrage. Met deze giften betalen we een belangrijk deel van het werk van onze gemeente. Denk daarbij aan de salarissen van onze vijf predikanten, de pastoraal werkers, de jeugdwerkcoördinator en andere medewerkers. Ook zijn er veel kosten voor het onderhouden van de gebouwen en de aanschaf van materialen.

 

 

 
Volgende artikel
8 februari 2019