Notulist gezocht

De Algemene Kerkenraad zoekt een nieuwe notulist. De Algemene Kerkenraad vergadert gewoonlijk zes à zeven keer per jaar. Welke man of vrouw wil zijn of haar talenten op dit gebied inzetten voor het werk in onze gemeente? De taak bestaat uit het notuleren tijdens de vergaderingen en het na die tijd uitwerken hiervan tot een goed verslag. De notulist is belijdend lid van onze gemeente en er zal een gelofte van geheimhouding afgelegd moeten worden. Indien jij je voor deze taak zou willen inzetten of meer informatie wenst, neem dan contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad: Jaap Mosselman (scriba.ak@hervormdbarneveld.nl).

notulist