Nieuwe camera's Oude Kerk

In de zondagochtenddienst van 20 december hebben we de vaste camera’s in de Oude Kerk formeel in gebruik genomen. In de voorafgaande week hadden we het systeem getest. We constateren dat we dit toch nog veel uitgebreider hadden moeten doen. In genoemde dienst bleek de ontvanger van de microfoon van de predikant niet goed afgesteld. Ook het geluid van de zangers en het orgel bleek niet goed op elkaar afgestemd. Na enige aanpassingen was het geluid in de middagdienst duidelijk beter, hoewel de nagalmen bleven. Afgelopen week hebben we het systeem veel uitgebreider uitgetest. Het was heel vervelend dat de grootste problemen zich juist tijdens de doopdienst voordeden. We bieden alle betrokkenen, maar vooral de doopouders, onze oprechte excuses aan. In de komende weken blijven we de beelduitzendingen beoordelen. We zullen er alles aan doen om eventueel nog resterende problemen op te lossen.

kerk

Privacy

Na ons eerste kerkbericht over beelduitzendingen met vaste camera’s bereikte ons de vraag of we kunnen aangeven waar men moet zitten om tijdens de erediensten in de Oude Kerk uit beeld van de camera’s te blijven. Een terechte vraag. Als kerkelijke gemeente zijn we overigens ook wettelijk verplicht hierin te voorzien; we moeten gemeenteleden de gelegenheid bieden uit beeld van de camera’s te blijven. Bij de ingang van de Oude Kerk, ter hoogte van het standbeeld van Jan van Schaffelaar, hangt een plattegrond van de Oude Kerk. Daarop geven we aan op welke plaatsen u uit beeld blijft. Zodra de andere kerkingangen weer kunnen worden gebruikt, zullen we daar ook plattegronden ophangen. De dienstdoende kosters informeren u ook graag.

 

 
Volgende artikel
31 december 2020