NIEUW LOGO!

Een aantal kerkbodes geleden presenteerden we als Zendingscommisie onze nieuwe naam, Kerk over Grenzen. En nu kunnen we u, met dank aan Harm Hol voor het ontwerp, trots ons nieuwe logo presenteren!

zending

In het logo staat het kruis centraal, symbool voor de Gekruisigde. Alle dagen van de week mogen we Christus’ licht uitstralen over de hele wereld, de 7 stralen. Daarbij zijn we als een rimpeling in het water naar buiten gericht en mogen we zegenend zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de 3 bogen. Naast de oproep voor een nieuw logo, deden we ook een noodkreet over de financiële situatie van bijna alle TFT’s. We zijn erg blij en dankbaar om te kunnen schrijven dat er ruimhartig is/ wordt gereageerd op onze oproep voor de financiële tekorten. Deze zijn aanzienlijk geslonken naar nog een klein tekort bij enkele TFT’s. In een volgend kerkblad komen we er uitgebreider op terug. Dank aan u/jullie voor dit resultaat. Maar vooral dank aan onze Hemelse Vader die dit door u/jullie mogelijk heeft gemaakt.