Nieuw bankrekeningnummer - herhaling

Sinds november vorig jaar zijn de bankrekeningnummers van onze hervormde gemeente gewijzigd!

geld

Op dit moment zijn er nog een heel aantal gemeenteleden die (vaak via een periodieke overboeking) bedragen overmaken naar het oude rekeningnummer. De vrijwillige bijdragen en overige giften aan het College van Kerkrentmeesters kunnen overgemaakt worden naar NL47 RABO 0373 7158 62 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Barneveld. Wilt u dit aanpassen in uw internetbankieren? Het bankrekeningnummer voor het abonnementsgeld van de kerkbode is ook gewijzigd. Indien van toepassing ziet u deze op de acceptgiro die u binnenkort ontvangt.