Maatregelen met betrekking tot het pastoraat

Met diverse betrokkenen is er overleg geweest over de vraag hoe we in deze periode van crisis het pastorale werk kunnen vormgeven. Er is gezocht naar mogelijkheden waarbij we het goede voor elkaar zoeken, zowel geestelijk als lichamelijk. Gezien de reële kans om het coronavirus nu, of in de komende tijd te verspreiden, lijkt het ons verstandig om voorlopig persoonlijke contacten tot een minimum te beperken.

(6 juni 2020)

Enkele maanden geleden is een aantal uitgangspunten opgesteld voor het pastoraat in deze tijd. Deze zijn nu geactualiseerd.

corona

Het coronavirus is niet verdwenen, dus voorzichtigheid en de adviezen van het RIVM blijven de uitgangspunten voor het pastoraat in de komende tijd:

 • We gaan niet onaangekondigd op bezoek, maar zoeken altijd van te voren telefonisch contact met de u om te overleggen of een bezoek verantwoord en gewenst is.
 • Pastoraat met een hoge urgentie heeft steeds doorgang kunnen vinden, nu zal ook het pastoraat met minder hoge urgentie weer worden opgepakt.
 • De ouderlingen is geadviseerd om de komende tijd alleen een bezoek te brengen bij u als hij, op basis van zijn kennis van uw situatie, van mening is dat een pastoraal bezoek wenselijk is.
 • Doordat het pastoraat vrijwel stil is komen te liggen in de achterliggende tijd, is het gevoel dat er achterstand is, niet vreemd. Die situatie moeten we accepteren. De pauze die er geweest is, kan niet 'op volle kracht' worden ingehaald.
 • De ouderlingen is geadviseerd om nu niet samen met een bezoekerbroeder of -zuster op bezoek te komen.
 • De bezoeken van bezoekbroeders en bezoekdames kunnen in overleg met u weer worden hervat in een frequentie die in onderling overleg wordt bepaald.
 • Het bezoekwerk van de PPB’ers kan weer worden hervat.
 • Verjaardagbezoeken aan oudere gemeenteleden door predikant of kerkelijk werker zullen weer structureel gaan plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat dit alleen na overleg met u plaatsvindt.
 • Ziekenhuisbezoeken mogen niet gebracht worden tot het moment waarop dit vanuit de ziekenhuizen weer is toegestaan.
 • Bezoek in verpleeg- en verzorgingshuizen kan voorlopig niet plaatsvinden, omdat slechts één vaste bezoeker is toegestaan.
 • Wanneer u thuiskomt na een ziekenhuisopname, zal in overleg een bezoek aan huis worden gebracht.
 • Geboortebezoeken en bezoeken rondom huwelijksjubilea zullen weer plaatsvinden na overleg met u
(31 maart 2020)

Daarom zijn andere vormen van pastoraal contact nodig. Tot nadere berichtgeving zijn de volgende afspraken gemaakt voor heel de Hervormde Gemeente.

 • We gaan niet onaangekondigd op bezoek, maar zoeken altijd van tevoren telefonisch contact om te overleggen of een bezoek verantwoord en gewenst is.
 • We maken gebruik van andere middelen om naar elkaar om te zien en in gesprek te blijven. (Denk aan pastorale gesprekken per telefoon, inzet van het YouTube-kanaal van de Hervormde Gemeente, het sturen van app- en mailberichten of het sturen van een kaart.)
 • Het pastoraat dat echt nodig is (crisispastoraat) zal doorgang vinden. 
 • De gewone huisbezoeken van blokouderlingen komen voorlopig te vervallen.
 • De bezoeken van bezoekbroeders en bezoekdames komen voorlopig te vervallen.
 • Het bezoekwerk van de PPB-ers zal in overleg met het betrokken gemeentelid wel of geen doorgang vinden.
 • Verjaardagbezoeken aan oudere gemeenteleden door predikant of kerkelijk werker zullen voorlopig geen doorgang vinden.
 • Pastorale bezoeken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen kunnen niet plaatsvinden, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen.
 • Wanneer gemeenteleden thuiskomen na een ziekenhuisopname, zal in overleg een bezoek aan huis wel of niet plaatsvinden.
 • Bezoeken bij geboorte en bezoeken rondom een huwelijksjubileum komen voorlopig te vervallen.

We blijven de komende weken de berichtgeving rond het coronavirus nauwlettend volgen.
Mogelijk volgen er over enige tijd andere adviezen met het oog die gevolgen hebben voor het pastoraat op wat langere termijn.

Ten slotte willen we benadrukken dat gemeenteleden in deze bijzondere omstandigheden nog meer dan voorheen, zelf altijd contact met een pastor mogen opnemen. Telefoonnummers en emailadressen zijn te vinden op de website van de kerk en in de kerkbode.
We zijn bereid met elkaar naar mogelijkheden te zoeken waarop we binnen het pastoraat dienstbaar kunnen zijn en blijven.